G\u00f6n\u00fcl \u00e2lem padi\u015fah\u0131na kul ol da \u00e2lemepadi\u015fah kesil daima Tannnm l\u00fbtfunda hima

Gönül âlem padişahına kul ol da âlemepadişah

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Gönül, âlem padişahına kul ol da âleme padişah kesil, daima Tann’nm lûtfunda, hima- yesinde ol! Tann’yı tamyan er, takva diler, ister ak -sâdeler giyinsin, ister kara çullar! 345. Binlerce hariciyi bir arpa tanesine bile almazlar. İsterse âlem dağdan dağa münafık askeriyle dolsun. Kıyamet günü şefaatçim Ahmed olduktan sonra bu belâlar çeken beden isterse günah- larla dopdolu bulunsun, ne çıkar? Kimde Ali muhabbeti yoksa kâfirdir» is- ter zemanenin zahidi olsun, ister tarikat şeyhi! Ya Ali, bugün senin sevginle diriyim, ya- rın da bu sevgiye imamların ruhu şahit olsum.
Image of page 3
598 HAFIZ DİVANİ Sekizinci imam din sultanı İmam Rıza’nın kabrini canla başla öp, o kapıda bulun. 350 Daldan bir gül koparmak imkânını bula- mazsan bari onlarrn gül fidanlarının ayağı altında bir ot ol! Hafız, Şah’ın kulluk yolunu tut da sonra yolda yol erleri gibi er ol! Ey dil ğulâm-ı Şâh-ı cihan baş şah böş Peyveste deıhimâyet-i luff-ı İlâh baş Ş L. Zülfünün kemendinden kimseye kurtuluş yok. Zavallı âşıkı öldürür, kısastan hiç kork- mazsın ! Gönlü yanık âşık yokluk çölüne gitme- dikçe can haremine varamaz, sevgilinin has adamlarından olamaz. Gamzelerinin oku, kemankeşlikte Rüstem’i geçti; kaşların, okçulukta öncülüğü Vekkas- oğlu Sa’d’den aldı. 355. Sevgi ve ihlâsta pervane gibi şevkle yan- madıkça aşk gamından kurtulamazsın.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors