Bu yöntem dokümana uygulandığında yakın

Info icon This preview shows pages 24–27. Sign up to view the full content.

Bu yöntem, dokümana uygulandığında yakın kelimeler arasında çok ta fark edilmeyen boşluklar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan boşluklardan dolayı dokümanın kodunun çözülmesi için eski belgeye de ihtiyaç vardır. Şekil 2.5. (a) Üst satır’da “for” kelimesinden önce bir boşluk eklenmektedir, alt satırda for ile all arasında daha fazla boşluk vardır. (b) Dikey çizgiler olmadan metnin nasıl gözüktüğü Gelecek kodlaması Bu kodlama tekniği hem metin belgelerine hem de bitmap dosyalara uygulanabilmektedir. Burada kelimelerin yerleri ve bazı harflerin boylarıyla oynanmakta ve ASCII kodlarında değişiklik yapılmaktadır. 23
Image of page 24

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Şekil 2.6. (a) Herhangi bir kodlama yapılmamış orijinal metin. (b) Sadece seçilen karakterler üzerinde yapılmış gelecek kodlaması. (c) Gelecek kodlamasının abartılmış gösterimi. 2.4.1.2 Yazımsal yöntemler Bu yöntem, dokumanı kodlamak için noktalama işaretlerini kullanır [Bender vd., 1996]. Örneğin aşağıdaki iki cümle ilk bakışta aynıymış gibi gözükmektedir, fakat dikkatlice bakıldığında ilk cümlenin fazladan bir ‘,’ işareti içerdiği görülmektedir. Bu yapıların biri “1”, diğeri de “0” olarak belirlenmekte ve kodlama işlemi bu şekilde gerçekleştirilmektedir. “bread, butter, and milk” “bread, butter and milk” 24
Image of page 25
2.4.1.3 Anlamsal yöntemler Bu yöntem W. Bender tarafından ortaya atılmıştır. Bu yöntemde eşanlamlı kelimelere birincil ve ikincil değerler atanmaktadır. Sonra bu değerler “1” ve “0” olarak binary’e dönüştürülmektedir. Örneğin “big” kelimesi birincil, “large” kelimesi de ikincil olarak işaretlenmiş olsun. Birincil “1”, ikincil de “0” olarak binary’e çevrilmektedir. 2.4.2 Görüntü (Image) Steganografi Sayısal resimler dağıtımı en kolay ve internette hemen her sayfada karşılaşılabilecek dosyalardır. Kullanıldıkları formatlara göre farklılık göstermekle birlikte steganografi uygulamalarında en yaygın kullanılan ortamlar resim dosyalarıdır. Bu nedenle steganografi konusunda yapılan çalışmalar ve geliştirilen teknikler ağırlıklı olarak resim steganografi çerçevesinde yer almaktadır. Görüntü dosyalarının içerisine bir metin gizlenebileceği gibi bir resim dosyasının içine bir başka resmi de gizlemek mümkündür. Gizli bilgiyi bir resme gömme (yada gizleme) işleminde iki dosya söz konusudur. Kapak resim ya da örtü verisi (cover image) olarak adlandırılan ilk dosya, gizli bilgiyi saklayacak resim dosyasıdır. İkinci dosya ise gizlenecek bilgi olan mesajdır. Bu mesaj da stego olarak isimlendirilmektedir. Mesaj, açık metin (plain text), şifreli metin (chipher text), başka resimler veya bit dizisi içinde saklanabilecek başka bir şey olabilir. Gömme işlemi sonucunda kapak resim ve gömülü mesajın oluşturduğu dosyaya “stego resim” adı verilir.
Image of page 26

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 27
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern