ดดซบสภาพ คลองแบบถาวร เพอดดซบสภาพคลองระยะ สน ยา�

ดดซบสภาพ

This preview shows page 8 out of 8 pages.

ดูดซับสภาพคล่องแบบถาวรเพื่อดูดซับสภาพคล่องระยะสั้น-ยาวเพื่อปล่อยสภาพคล่องเงินบาทระยะสั้น-ปานกลางเพื่อดูดซับสภาพคล่องเงินบาทระยะสั้นหลักทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูตราสารหนี้ของธปทและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันหรือพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังพันธบัตรธปทและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคํ้าประกันN/Aเงินดอลลาร์สรอตราสารหนี้ธปทแบบอิเล็กทรอนิกส์มีrating AAAความถี่ของการทําธุรกรรมรายวันรอบปกติ(9.30-9.45)ในวันที่มีกนง(14.30-14.45)ไม่ได้มีการกําหนดไว้แน่นอนโดยธปทจะทําธุรกรรมนี้ประมาณเดือนละBonds:เดือนละประมาณ2 ครั้งประมูลวันอังคารหรือศุกร์(FRN) Bills: สัปดาห์ละ1-2 รายวัน(11.30-13.30)แจ้งผลภายในไม่ได้มีการกําหนดไว้แน่นอน(เป็นOTC)รายวัน(16.00-16.30) (แจ้งผลภายใน15 นาที)`รอบพิเศษ(16.00-16.15) (แจ้งผลภายใน15 นาที)2ครั้ง(10.00-11.00) (แจ้งผลภายใน12.00)ครั้งประมูลวันอังคารพฤหัสหรือศุกร์ประมูลภายในเวลา9.30 (แจ้งผลภายใน12.30)14.30คู่สัญญาPrimary Dealers สําหรับธุรกรรมPrimary Dealers สําหรับผู้มีสิทธิประมูลตามที่ธปทธพในประเทศธพในประเทศธพบงบคสถาบันBilateral RPธุรกรรมOutrightกําหนด2ที่สมัครเป็นผู้ใช้บริการและต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าของธปท3การเงินเฉพาะกิจที่ธปทกําหนด
Background image

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Spring '17
 • Arthur O'Sullivan
 • Economics

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes