Kvinder er overrepræsenteret i anmeldelser af

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 124 - 127 out of 224 pages.

Kvinder er overrepræsenteret i anmeldelser af arbejdsulykker, der knytter sig til chok, og psykiske erhvervssygdomme, mens mænd er overrepæsenteret i anmeldelser af amputationer samt høre-, lunge- og knæsygdomme. Arbejdsskader fylder lidt blandt offentligt forsørgede Arbejdsskader står for en pct. af sygedagpenge Omkring en pct. af nytilkendte sygedagpenge skyldes en arbejdsskade. Af de 19.300 personer med en anerkendt arbejdsskade i 2007 overgik 4.700 personer til syge- dagpenge umiddelbart inden eller efter skadestids- punktet. Det skal ses i forhold til, at der i 2007 var knap 420.000 personer, som overgik til sygedagpenge, jf. tabel 3.2. Mænds anmeldelser fører oftere til erstatning 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Mænd Kvinder Andel af skadeårgang 2007, som får erstatning i perioden, opdelt på køn, pct., 2007-2012
Image of page 124
125 Tabel 3.2 Arbejdsskader er årsag til en pct. af nytilkendelser af offentlig forsørgelse Perioden 2007-2011 Skadeårgang 2007 (antal forløb med offentlig forsørgelse) Påbegyndte forløb i offentlig forsørgelse i alt i 2007 (antal personer) Andel, pct. Sygedagpenge 4.740 416.361 1,1 Revalidering 168 9.092 1,8 Fleksjob og ledighedsydelse 95 34.360 0,3 Førtidspension 211 23.657 0,9 I alt 5.214 483.470 1,1 ANM.: Beregningerne bygger på skadeårgang 2007. Se boks 3.3 for beregningsforudsætninger. Se boks 3.7 for beregninger af overgang til offentlig forsørgelse. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejdsskadestyrelsen. En del af de personer, som overgår til sygedagpenge i forbindelse med en arbejdsskade, påbegynder senere hen et forløb på en anden helbredsbetinget forsørgelses- ordning. I alt bliver der senere hen påbegyndt knap 500 forløb på revalidering, fleksjob, ledighedsydelse eller førtidspension. Blot en pct. af sam- lede nytilkendelser pga. arbejdsskade De påbegyndte forløb som følge af en arbejdsskade udgør en lille del af de samlede nytilkendelser inden for de pågældende ordninger. Eksempelvis svarer de 211 påbegyndte forløb på førtidspension for skadeårgang 2007 til blot en pct. af alle nytilkendelser til førtidspension i 2007.
Image of page 125
126 Boks 3.7 Hvordan er overgang til offentlig forsørgelse bereg- net? Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i data for ska- deårgang 2007, se boks 3.3, og data fra Beskæftigelsesministeri- ets DREAM-register. Fra DREAM-registret er der indsamlet oplysninger om skadeårgangens tilgang til offentlig forsørgelse inden for sygedagpenge, revalidering, fleksjob, fleksydelse og førtidspension. Der indgår kun personer med en anerkendt arbejdsskade i opgørelsen. Det er tidspunktet for anmeldelsen af arbejdsskaden, der bliver brugt til at undersøge tidspunktet for overgang til offentlig forsørgelse. Hvis overgangen til offentlig forsørgelse er sket inden for otte uger efter anerkendelsen, indgår overgangen i opgørelsen. Da mange erhvervssygdomme er svære at sætte en præcis dato på, er sygedagpengeforløb, der er påbegyndt fire uger før skadesdatoen, også medtaget. Når en person afgår fra sygedagpenge, er det undersøgt, om personen inden for fire uger overgår til anden ydelse. Efter skadestidspunktet i 2007 er personerne fulgt fem år frem til og med 2011. Overgang til revalidering, fleksjob, fleksydelse og
Image of page 126
Image of page 127

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors