EDUCATION
Gudiggui er.pdf

Амархан үгүй хий? чадна

Info icon This preview shows pages 145–147. Sign up to view the full content.

амархан үгүй хийж чадна . Каупервуд түүнийг эс хайхарсан ч Эйлин юм уу , өөр хэн нэг хүн түүнийг элбэг дөнгөнө . Энэ бүхнийг дахин эрэгцүүлэн бодоод Каупервуд , түүний зан төрх , амьдралыг харах ерөнхий үзэл санаагаар өөрт нь Стейнээс илүү ойр дотно болохыг мэдэрч байв . Беренис түүний дэргэд илүү хүч чадал олж авч байв . Стейн хэдийгээр жинтэй боловч , Каупервудтай зүйрлэшүй Каупервуд бол ухаантай , эрч хүчтэй , дүрслэн бодохдоо сайн , амьдралыг энгийн шулуунаар харж чаддаг хүн . Чухамхүү энэ бүгд нь Беренисийг зөвхөн Каупервудтай байх хүслээр дүүргэж , түүний дуу хоолойг сонсч , хөдөлгөөний ь ажин , ширгэшгүй хүч , амьдралд эрчимтэй бөгөөд зоригтой ханддагий нь харж суух дуртай болгожээ . Каупервудтай хамт байхдаа хүч тамир нэмэгддэг бол түүний зоригтой дэмжлэгийг алдвал чухам юу болох билээ гэж бодон Стейний урилгын талаар Беренис тодорхой хариу өгч чадахгүй байгаагаа асрамжлагчаа жигтэйхэн зөрүүд бөгөөд хүний үг авдаггүй хүн уул аяллыг тэр хэрхэн үзэхийг урьдаас хэлж мэдэхгүй учир Каупервудыг англид эргэж иртэл хүлээхээс өөр аргагүй гэх шалтаг заажээ . Гэхдээ уул аялал Беренист маш зугаатай санагдсан бөгөөд хэрэв түүнд боломж олговол уул ажлыг зохион байгуулж болно байх гэж найдаж байгаагаа Стейнд инээмсэглэн хэлэв . Каупервудыг хүрч ирэхэд хөгжилтэй боловч ялимгүй ёсорхуу шинжтэй угтахдаа Беренис дотоод сэтгэлийнхээ зовлонт байдлыг огт мэдэгдсэнгүй .
Image of page 145

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

146 Харин Каупервуд аюулыг тэр дор нь ойлгоод зогсохгүй хүмүүсийн өөртөө хандах хандлагыг ч тааж мэддэг хүн бөгөөд одоо беренисийн дургүйцсэн байдлыг ч даруй ухаж мэджээ .
Image of page 146
Image of page 147
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern