\u015eekil 4 29 KD TEM RHA yans\u0131ma katsay\u0131s\u0131 \u015eekil 4 30 KD TEM RHAn\u0131n toplam

Şekil 4 29 kd tem rha yansıma katsayısı şekil 4

This preview shows page 60 - 69 out of 84 pages.

Şekil 4 . 29 KD-TEM RHA yansıma katsayısı Şekil 4 . 30 KD-TEM RHA’nın toplam verimliliği
Image of page 60
48 Şekil 4 . 31 KD-TEM RHA’nın gerilim duran dalga oranı Şekil 4 . 32 KD-TEM RHA’nın yönlendiriciliği
Image of page 61
49
Image of page 62
50 Şekil 4 . 33 KD- TEMRHA ışıma paternleri (H- düzlemi)
Image of page 63
51 4.4 TEM ve Ridged Horn Anten Dizisi Tasarımı Şekil 4 . 34 TEM ve Ridged Horn Anten Dizisi Daha önce TEM horn beslemeli ridged horn anten dizisi tasarımı üzerinde durulmuştu. Burada ise KD- TEMRHA gibi ancak çift giriş ile beslenecek olan anten dizisi tasarlanacaktır. Anten lere verilecek olan güç, geniş bantlı bir güç bölücü ile ikiye bölünüp antenler beslenecektir. Geniş bantta yüksek performans gösteren DRHA anteni kullanılacak ve bunun dışına da düşük frekanslarda yüksek kazanç elde etmek amacıyla da vivaldi şekilli TEM horn anteni yerleştirilmiştir. TEM horn anteninin tasarımında empedans uyumu TLM yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Simülasyon sonuçları karşılaştırıldığında 2 GHz’e kadar kazanç kompakt modele göre daha fazladır ancak ileriki frekanslarda DRHA etkin olduğundan KD- DRHA’nın kazancı etkili olmuştur. Bazı frekanslarda huzmelerden görüleceği gibi yönlendiricilikte yayılmalar olmuştur. Bu da kazancın istikrarlı değerler almasını engellemiştir. Düşük frekanslarda performansı KD- TEMRHA’ya göre daha yüksek elde edildiği görülmüştür. Böylece bu anten yapısının çok geniş bantta yüksek performans sağlaması beklenmektedir. Sonuç olarak, bu anten dizisi gel iştirilmeye açık olup yere nüfuz eden radar uygulamalarında kullanılabilecek bir yapıdır. Prototip üretimi yapılarak geliştirilebilir ve böylece daha da iyi sonuçlara ulaş abilmek m ümkün olacaktır .
Image of page 64
52 Şekil 4 . 35 TEM ve ridged horn anten dizisi yönlendiriciliği (0 -2 GHz) Şekil 4 . 36 TEM ve ridged horn anten dizisi yönlendiriciliği (2 -10 GHz)
Image of page 65
53 Şekil 4 . 37 TEM ve ridged horn anten dizisi ışıma paternleri (H- düzlemi)
Image of page 66
54 Şekil 4 . 38 TEM ve ridged horn anten dizisi ışıma paternleri (H- düzlemi) (devam)
Image of page 67
55 4.5 Ölçüm Sonuçları Bu bölümde daha önceden tasarlanan KD -DRHA ve KD-TEMRHA anten modellerinin gerçekleştirilip ölçüm sonuçları incelenmiştir. Simülasyon parametreleri göz önünde bulun durularak üretimi gerçekleştirilen antenler Şekil 4.3 9 ve Şekil 4.4 2 ’da verilmiştir. Ölçüm sonucunda elde edilen S 11 grafiğine bakıldığında KD - DRHA’nın 2 GHz frekansından başlayıp 26 GHz’e kadar yansıma katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür (Şekil 4.40). Antenin kazancı referans antene göre alındığından ölçüm 15 GHz ’e kadar yapılmıştır. Buradan antenin kazancının 5 ile 20 dB arasında değiştiği ve ortalama 15 dB seviyelerinde olduğu görülmektedir (Şekil 4.41) .
Image of page 68
Image of page 69

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 84 pages?

  • Spring '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes