8 ve 9 soruları yukarıdaki metine göre yanıtlayınız 8 Paragraftan aşağıdaki

8 ve 9 soruları yukarıdaki metine göre

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

( 8. ve 9. soruları yukarıdaki metine göre yanıtlayınız.) 8- Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A) Tembel insan, başarılı olamaz.B)Tembellik özgür insanı tutsak eder.C) Başarılı olmak isteyen oyun oynamamalıdır.D)Tembellik önemsizişleri, önemliişlere tercih ettirir. 9- Paragrafın ana düşüncesi( ana fikri) hangisidir?
Image of page 1
10 . Atatürk ( ) daima sürekli zekasıyla övünen birine şu öğüdü vermiştir.( ) ( ) Şunu söylemeliyim ki zekanı unut, daima çalışkan ol.( ) Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi seçenekteki noktalama işaretleri getirilmelidir? 11- “Öfkeyle kalkan, zararla oturur.” Atasözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? A) Öfke duymanın doğal bir davranış olduğu B) Öfkelene her insanın zarar göreceği C) Öfkelenip düşünmeden hareket etmenin insana zarar vereceği D) Öfkelene insanın oturması gerektiği Duvarda kocaman bir delik açtı. Hepimizin karnı kurt gibi açtı . 12- Cümlelerde altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cumhuriyeti yükselterek devam ettirmek her Türk gencinin kutsal görevidir. Bunun için Türk gençleri, gönül ve amaç birliği ile bu görevi yapmak zorundadırlar. Çünkü bu, onların iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarının gereğidir. Türk’ün geleneğine yakışan da budur. 13- Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin görevi olduğunaB) Gençlerin amaç birliği içinde olmaları gerektiğineC) Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğunaD) Türk gencinin iyi bir vatandaş olması gerektiğine 14 - Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Bidonun ağzı çok dar. B) İki el daha oynayıp bilgisayarı kapatacağım. C) Ağacın kolu kırılmış. D) Saf altından yapılmış bir kolye istiyorum. 15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır? A) O çocuğu çok gördüm. B) O okul çok güzel C) Bu okuldan memnun oldum. D) Onu, okulda gördüm 16- Annem ( )Kahvaltıda sadece peynir( ) zeytin ( ) yenmez ( ) dedi ( ) Yukarıdaki cümlede ‘( )’ ile belirtilen yerlerde kullanılması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) (:) (,) (?) (,) (.) B) (“) (,) (,) (.) (.) C) (:) (,) (,) (,) (?) D) (“) (,) (,) (“) (.) 17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır? A) Bu işi annemde biliyor. B) Sevgide sınır olmaz.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes