Karşısındaki adam kendisinden hi� beklenmeyecek bir çeviklikle bağıran adamı

Karşısındaki adam kendisinden hi? beklenmeyecek

This preview shows page 123 - 125 out of 186 pages.

Karşısındaki adam, kendisinden hiç beklenmeyecek bir çeviklikle bağıran adamı itip yere düşürdü." cümleleri ile paragraf sürdürülürse öyküleme tekniğinden söz edilebilir. Hatırlarsanız betimleyici anlatım türünde fotoğraftan söz etmiştik. Betimleme, gözlemlenen bir manzaranın bir an içerisinde fotoğrafının çekilip fotoğrafta görülenlerin anlatılmasıydı. Betimleme için anahtar kavram nasıl "fotoğraf" ise, öyküleme için de "kamera"dır. Birbirine bağlı, birbirini izleyen eylemler ancak kamera ile saptanabilir. Örnek: “Sabahleyin erkenden hazırlanıp evden çıktı. Ağır ağır yürüyerek otobüs durağına geldi. Durağın çok kalabalık olduğunu görünce biraz durup ne yapacağını düşündü… …Aniden geriye dönüp istasyona doğru yürümeye başladı. Sanki altmış yaşında değil de on sekiz yaşında bir delikanlı gibi hızlı adımlarla yürüyordu şimdi.” (Ömer Seyfettin) Bu kısa parçada birbirine bağlı eylem dizisi vardır. Burada anlatılanları tek fotoğraf karesine alıp anlatmak mümkün değildir. Örnek: "Camın dış tarafında uzun boylu, esmer yüzlü tığ gibi bir delikanlı belirdi. Gölge gibi kaydı, gözlerini çevirip Şeref Bey'in olduğu tarafa şöyle bir baktı… …Sonra iki adım ötedeki kapıdan kahveye girdi. Orada biraz durakladı. Gözleri avukatın üzerinde idi. Büyülenmiş gibi ona doğru yürüdü. Muamele memurunun arkasında durdu… …Fakat yüzüne doğru kaldırmaya hazırlandığı dirseğini kullanmaya vakit kalmadan, o sakin delikanlı, kendisinden hiç beklenmeyen bir atiklikle muamele memurunu kenara itti…” (İlhan TARUS) Parçadaki olay oldukça yalın. Bir genç birine bir tokat patlatıyor. Tokat atma, eylemlerin son halkasını oluşturuyor. Gencin tokat atmadan önce yaptıkları adım adım anlatılıyor ve daha sonra bitiş sahnesi yer alıyor. 3) Açıklama Öğretmek, bilgi vermek amaçlı yazılarda kullanılır. Bir durum ya da konu hakkında okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılır. Yazarın amacı ele aldığı konuyu aydınlatmaktır. Bu nedenle açıklama yazı ve paragraflarında sanatlı anlatıma başvurulamaz. Yazar, anlatımının yalın ve anlaşılır olmasına özen gösterir. Onun asıl kaygısı düşüncelerini okura aktarmak, ele aldığı konuyu gereği gibi açıklamaktır.Ders kitaplarında bir konu öğrenciye anlatılmaya çalışılırken açıklama tekniğinden yararlanılır.
Image of page 123
"Açıklama" tekniği ile ilgili baştan beri burada anlatılanlar da açıklayıcı anlatımın örneğidir. 4) Tartışma Herhangi bir konuda ileri sürülen bir görüşün yanlışlığını kanıtlamak amacıyla yazılan yazılarda kullanılır. Tartışma tekniğine de bilgi vermek amaçlı yazılarda başvurulur. Yazının başında, ortaya atılan teze yer verilir. Bu tezin doğruluğunu savunanların görüşleri aktarılır. Yazar daha sonra bu tezin niçin yanlış olduğunu nesnel verilere dayanarak ortaya koyar; savunulan tezin yanlışlığını kanıtlar. Yalnız
Image of page 124
Image of page 125

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 186 pages?

 • Fall '17
 • Mehmet Aygüneş

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture