2000 - 2011 Απαντήσε&Ic

Άρα δ 3 ν 14 μαθητές εργάστηκαν

This preview shows 26 out of 31 pages.

Άρα δ = 3. Ν = 14 μαθητές εργάστηκαν το πολύ β. γ. 4 ώρες.
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο A. Σχολικό βιβλίο σελίδα 28 Β. Σ, Γ. Σ, Δ. Λ, Ε. Λ, ΣΤ. Σ . ΘΕΜΑ 2 ο α. ν 1 + ν 2 + ν 3 + ν 4 = 5 + 8 + 6 + 1 = 20 μαθητές β. ν 2 + ν 3 + ν 4 = 8 + 6 + 1 = 15, άρα 15 μαθητές έχουν βαθμό από 40 μόρια και πάνω i i x v 1060 x = = = 53 ν 20 ΘΕΜΑ 3 ο i t 345 x = = = ν 5 α. 69 β. Γράφουμε τις παρατηρήσεις με αύξουσα : 62 , 65 , 69 , 72 , 77 δ = 69 γ. R = 77 - 62 = 15 δ. Έστω x το βάρος του 6 ου μαθητή 345 + x 345 + x x΄ = 72 = 345 + x = 432 6 6 x = 87 Κλάσεις x i v i x i ν i [20 , 40) 30 5 150 [40 , 60) 50 8 400 [60 , 80) 70 6 420 [80 , 100) 90 1 90 ΣΥΝΟΛΑ - 20 1060 γ.
Image of page 27
ΘΕΜΑ 4 ο 2 2 2 f (x) = x - 4 (x - 2) = x - 4x + 8 f΄(x) = x - 4x + 8 = f΄΄(x) = 2x - 4 = 2 x f΄΄(x) - f΄(x) = x 2 - (2x - 4) = 2x - 2x + 4 = f (1) = 5 και f΄(1) = -2 (ε) : y - f (1) = f΄(1 α. 2x - 4 β. 4 γ. ) (x - 1) (ε) : y - 5 = -2(x - 1) (ε) : y - 5 = -2x + 2 (ε) : y = - 2x + 7 δ. x - 2 + f΄(x) - + f (x) Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο (- , 2] και γνησίως αύξουσα στο [2 , + ). Η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο την τιμή f (2) = 4.
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο A. Σχολικό βιβλίο σελίδα 87 Β. ti x = ν Γ. Σ Δ. Λ Ε. {x A | g (x) 0}, ΣΤ. Σχολικό βιβλίο σελίδα 16 Ζ. 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x ημx = ημx , συνx = συνx , εφx = εφx , (όταν συνx 0) im im im ΘΕΜΑ 2 ο 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 x 3 x 3 x 3 x 3 2 f (x) = (x - 5x + 6) = g (x) = (x - 3) = f (x) x - 5x + 6 (x - 3)(x - 2) = = = (x - 2) = g (x) x - 3 (x - 3) f΄(x) = (x - 5x + 6) = 2x im im im im im im im im ΄ α. 0 - 1 β. 1 γ. - 5 και f (200) = 2 200 - 5 = 395 g΄(x) = (x - 3) = 1 και f (-1) = 1 K = 3 f (200) + 819 g (-1) = 3 395 + 819 1 = 1185 + 819 = ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ 2004 ΘΕΜΑ 3 ο i t 280 x = = = 28 ν 10 α. x i v i f i x i - x (x i - x ) 2 (x i - x ) 2 v i 15 4 0,4 -13 169 676 20 2 0,2 -8 64 128 30 1 0,1 2 4 4 50 3 0,3 22 484 1452 ΣΥΝΟΛΑ 10 1 - - 2260 β.
Image of page 29
2 i i 2 2 (x - x )v 2260 s = = = 226 ν 10 s = s = 226 γ.1. γ.2. ΘΕΜΑ 4 ο 2 x 0 x 0 2 2 2 2 2 2 2 2 f (x) = = x + 1 2 0 (x + 1) - 2 2x -4x f΄(x) = = = x + 1 (x + 1) (x + 1) -4 f΄(1) = = (1 + 1) im im α. 2 β. - 1 γ. x - 0 + f΄(x) + - f (x) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο (- , 0] και γνησίως φθίνουσα στο [0 , + ).
Image of page 30

Subscribe to view the full document.

Image of page 31
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern