Eftersom h\u00e5llbarhets\u00e5tg\u00e4rder \u00e4r n\u00e5got som de flesta kunderna idag f\u00f6rv\u00e4ntar sig

Eftersom hållbarhetsåtgärder är något som de

This preview shows page 7 - 10 out of 17 pages.

Eftersom hållbarhetsåtgärder är något som de flesta kunderna idag förväntar sig av företagen, kan det även vara en konkurrensfördel. Det kan generera värde för, i detta fall, drycken. Eftersom vi är sociala människor påverkas vi av vad allmänheten tycker. Om ett företag svartmålas påverkar det vår syn på företaget och eftersom det vi konsumerar speglar vilka vi är eller vill vara enligt symbolisk interaktionism kommer därmed potentiella kunder inte vilja förknippas med märket och köpa deras produkter. Därför är det viktigt för företagen att arbeta med hållbarhetsfrågor. 5. Slutsats Vi anser efter en analys att båda perspektiven kan kopplas till energidrycksmarknaden och dess kunder. Enligt marketing managements perspektiv är kundens beslutsfattande opåverkat och oberoende av andras beslut. I detta fall anser vi det som osannolikt då de marknadsföringsstrategier som används tyder på att företagen fokuserar på att skapa sociala behov, som tidigare nämnt, snarare än fysiska. Därför anser vi att det symboliska interaktionsperspektivet ger en djupare förståelse för varför konsumenterna inom denna marknad handlar på ett visst sätt och varför de väljer en specifik energidryck. Utöver detta syns den symboliska interaktionismen genom företagets hållbarhetsarbetet, då kunderna känner krav från konsumtionssamhället att konsumera hållbart, som företagen måste möta, då kunden inte vill uppfattas som en oansvarig konsument av sina medmänniskor. 6
Image of page 7
6. Referenser Celsius. (u.å.) Celsius Åre resan. 2019-04-25 från Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2017). Marknadsföring: teori, strategi och praktik . (2 uppl.) Harlow: Pearson. Livsmedelsverket. (u,å.). Konsumtionen av energidrycker i EU. Hämtad 19-04-09 från - livsmedel/livsmedelskategorier/energidrycker/konsumtionen-av-energidrycker-i-eu/ NOCCO. (u.å.) NOCCO CSR. 2019-04-07 från Redbull. (u.å.) Redbull Athletes. 2019-04-08 från Redbull. (u.å.) Redbull Burkens Livscykel. 2019-04-07 från - se.redbull.com/red-bull-burkens-livscykel Redbull. (u.å.) Redbull Energydrink. 2019-04-08 från Redbull. (u.å.) Redbull Events. 2019-04-08 från Regeringen (2017) Åldersgräns för energidrycker utreds. Hämtad 2019-04-25 från Svenska ishockeyförbundet. (2017). NOCCO ny partner till Tre Kronor och Svenska Ishockeyförbundet. Hämtad 2019-04-08 från partnertilltrekronorochsvenskaishockeyforbundet Svensson, P. & Östberg, J. (2016). Marknadsföring, människor och interaktion . (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Zucconi, S. Volpato, C. Adinolfi, F. Gandini, E. Gentile, E. Loi, A. Fioriti, L. (2013). Gathering consumption data on specific customer groups of energy drinks. Hämtad från European Food Safety Authority: 7
Image of page 8
Projektarbete – Marknadsföring I NOCCOs VARUMÄRKE OCH MARKNADSMIX Seminariegrupp 4
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

 • Spring '17
 • Ibid

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture