\u00c2\u015f\u0131klar ondan esip gelen r\u00fczg\u00e2ra can versinler diye nafesini a\u00e7t\u0131 z\u00fclf\u00fcn\u00fc \u00e7\u00f6zd\u00fc

Âşıklar ondan esip gelen rüzgâra can versinler

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Âşıklar, ondan esip gelen rüzgâra can versinler diye nafesini açtı, zülfünü çözdü, fakat istek kapışım bağladı, kimseye koklat- madı bile. Sevgilim yeni ay gibi kaşım gösterdi, ce- malini arzetti de sonra yine yüzünü örttü, gizlendi. O yüzden çıldırdım işte. Saki, nice hilelerle kadehe şarap döktü, nice sanatlarla kadehi doldurdu. Şarap kabın- daki nakışlara bak, kadehteki nakışlar, bun- lar! Yarabbi, sürahi ne fenalık etti de küpün kanı kul kul nağmeleriyle boğazında düğüm- lenip kaldı. 615 . Çalgıcı, ne perde düzdü, nasıl bir nağme- ye başladı da vecit ve hal ehli, semâ perdesin- deyken hay huyu bıraktı. Onu dinlemeye ko- yuldu. Hafız, kim, aşka düşmeden vuslat dile- miyse gönül Kâbesini tavaf etmeye aptessiz, ihram bağlandı demektir.
Image of page 2
HAFIZ DİVANI 75 Zulfet hezSr dil be yekî tar-ı mü bibest Rlh-ı hezâr çâreger ez çâr sü bibest LXXI.t Ay yüzlü sevgili, bu hafta şehirden gitti. Fakat bu birkaç gün, gözüme bir yıl gibi gö- rünmekte. Ayrılık ne müşkül bir iştir, sen ne bilirsin? Göz bebeği, sevgilinin yüzünün letafetin- den yüzünde kendi aksini gördü de misk ren- ginde bir ben sandı. Şeker gibi dudağından hâlâ ana sütü damlamakta, öyle olduğu halde işvede her kirpiği bir kan içici katil. 620 . Ey bütün şehirde kerem hususunda par- makla gösterilen sevgili, yazık... gariplere ke-
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors