Evden putu \u00e7\u0131kar da sevg\u00fcinin kona\u011f\u0131 olsun Halbuki evlerini sevgiliye yurdetmek

Evden putu çıkar da sevgüinin konağı olsun

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

** Evden putu çıkar da sevgüinin konağı olsun. Halbuki evlerini, sevgiliye yurdetmek hevesine düşenler, gönülleriyle canlarını baş- kasının yurdu yapıyorlar, sevgilinin gelmesine imkân mı var? Şarap içmeye bak. iyi bakarsan şeyh de riyakâr, Hafız da müftü de. muhtesip de! Dâni ki çeng-u cüd çi takrir mikunerd Pinhan horid bade ki tekfir mikunend CXIİI. 960. Şarap satan, rintlerin hacetini reva ederse Tanrı günahları bağışlar, belâları giderir. Saki, şarabı adalet kadehiyle sun da yok-
Image of page 3
116 HAfIZ DİVANI sul gayrete gelmesin., yoksa cihanı belâlara ‘ boğar*. Eğer sâlik, emanete hiyanet etmez, ah- retinde vefakâr olursa mutlaka bu belâlardan aman hnrajdesi gelir. <Ey hakim, istet sıkıntı gelsin, ister rahat ve huzur., bunları başkasından bilme. Ne ge- lirse Tann'dan gelir. Akla, bilgiye yol olmayan bir iş yurdunda neden zayıf reye iötinat ederler, niçin olmaya- cak abes tedbirde bulunmaya kalkışırlar? 965. Çalgıcı, bıı nağmeyi çal: Kimse ecelsız ölmez. Bu nağmeyi çalmayan hata etmektedir. * Bizi aşk derdiyle sarhoşluk sersemliği- nin belâsı öldürdü. Ya sevgilinin vuslatı der- man edebilir, ya sâf şarap. Can, şarap sevda^.yle geçip gitti, Hafız da aşktan öldü. Nerde bir İsa nefesli ki bizi diriltsin? Ger mey-furüş hâcet-i rindan reva kuned İzed guneh bibahşed-u refc-i belâ kuned CXIV.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors