Inhoud van de training zadkine beide cursussen waren

This preview shows page 24 - 26 out of 59 pages.

Inhoud van de training Zadkine: Beide cursussen waren nog in ontwikkeling toen de cursus gekozen werd, maar
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 23 Zadkine had zichzelf al wel bewezen. De opbouw van het programma is goed en helder. Je kunt zowel een stuk verdieping doen als versnellen. Dus je kunt het aanpassen aan de competenties. FF taalleren: De cursus was nog niet klaar toen deze werd gekozen. Inmiddels is dat wel het geval. Het is eigenlijk een klassikale cursus die is omgezet werd naar een online cursus, met online oefeningen. De geïnterviewde zou graag vaker een korte rapportage terug zien, zoals ze die nu van FF Taalleren heeft ontvangen. Een tip voor beide clubs is meer communiceren. Zo kan de organisatie ook verantwoording afleggen aan de gemeente die de cursussen grotendeels bekostigd. Utrecht - ROC Midden Nederland: Allemaal Taal Er lopen twee scholingstrajecten: van 1F naar 2F en van 2F naar 3F. Van 2F naar 3F is een verkort traject van vijf bijeenkomsten voor lezen. Hier hebben twee groepen van vijftien leidsters aan meegedaan. De meeste leidsters zijn uitgevallen bij lezen (ook op andere plaatsen, zo wordt gehoord). De klassenassistenten in het Utrechtse onderwijs hebben ook de meeste moeite met lezen. Kwaliteit van de trainer en inhoud van de cursus Men vindt het niveau van de cursus aan de lage kant. Het vermoeden is dat de docent de cursisten te laag inschat. Er zou meer ruimte kunnen zijn voor maatwerk. Verder worden er lessen op papier behandeld, terwijl het echte toetsen op de pc met multiple choice vragen gebeurt. Daar zijn de cursisten ontevreden over. Hier moet de kanttekening bij worden geplaatst dat er later een keer op papier is getoetst en dat het geen verschil maakte met de resultaten van de toets op de pc. Het tweede scholingstraject is een voortraject voor pedagogisch medewerkers die van 1F naar 2F moeten worden gebracht. Deze cursisten kregen eens in de twee weken les. Inmiddels heeft een groot deel niveau 2F gehaald, zodat ze naar 3F kunnen. Er wordt nog gezocht naar een cursusaanbieder. Venlo - Allemaal Taal door BCO Kwaliteit van de trainer De training wordt verzorgd door vijf trainers. Over vier trainers zijn de cursisten tevreden, over de vijfde niet. Dat is ook besproken met BCO. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is goed. Intensiteit van de cursus Van de vijftig pedagogisch medewerkers die waren gezakt, volgden er tien een verkort verbeteringstraject. Zij waren slechts op één onderdeel gezakt. Voor de zomervakantie heeft deze groep de natoets gemaakt. Driekwart is geslaagd. De anderen waren ziek, maar zullen bij de herkansing waarschijnlijk gewoon slagen. De rest, zo’n veertig pedagogisch medewerkers, volgt nu een intensief traject van zestien lesbijeenkomsten van twee uur.
Image of page 25
Image of page 26
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes