se trasează cercul primitiv al camei cu centrul în O de diametru d adoptat

Se trasează cercul primitiv al camei cu centrul în

This preview shows page 12 - 15 out of 50 pages.

'— se trasează cercul primitiv al camei cu centrul în O de diametru d 0 (adoptat constructiv); ■— faţă de axa verticală se măsoară de o parte şi de alta unghiul — e, determinînd punctele A şi B, care corespund începutului şi sfîrşitului mişcării supapei; '•-— se calculează h c = -----------conform schemei reprezentate în figura 8.17, d (pentru; proiectarea motoarelor noi, h' se determină din condiţia m
Image of page 12
Tabelul 1.2 Valori ale fazelor de distribuţie Automobile de serie Simbol Valori crt. Minime — Maxime 5 ' 1 2 3 4 Deschiderea evacuării Deschiderea admisiei închiderea evacuării închiderea admisiei încrucişarea deschiderii a ASE aDSA alSE a ISA A as 45°... 65° avans 10°... 30° avans 10° ... 40° întîrziere 45°... 65° întîrziere 20°... 60° ... ...40°...110° avans ... 8° întîrziere ... 62° avans ...118° avans ... 65° întîrziere ... 35° ... 115° întîrziere — 3°... 130° 1 l i Motoare de sport Valori curente Deschiderea evacuării aDSE 80°... 110° avans Deschiderea admisiei aDSA 50°... 80° avans închiderea evacuării a ISE 60°... 70° întîrziere închiderea admisiei alSA* 90°... 110° întîrziere încrucişarea deschiderii A as— 110°... 140° Exemplu de încrucişări mari: Porsche 904(l-aDSA = 79° (avans) >aDIA = 93° (întîrziere) (aDSE = 88°) (avans) aISE = 60° (întîrziere) Aas (încrucişare) 139° realizării unei viteze de ungere a gazelor acceptabile, iar pentru reparaţii se poate utiliza tab. 1.1); de la cercul primitiv se măsoară pe diametrul vertical pînă în D înălţimea maximă de ridicare a camei h c \ se trasează două arce de cerc, de rază r x (adoptată prin încercări r 1 =(10 ... 18) h c ), tangente la cercul de bază în punctele A şi B, care se întîlnesc deasupra punctului D; — se închide cama prin trasarea arcului de cerc de rază r 2 , tangent la cele două arcuri de cerc cu raza r 1( şi trecînd prin punctul D. Racordarea corectă a arcelor de rază r 0 , r t şi r 2 avind date ia 0 şi h c impune o anumită corelare geometrică, fiind exprimate prin relaţii (tab. 1.3), utile la proiectarea camei. Există construcţii de came formate din arce de cerc şi linii drepte, care poartă denumirea de came armonice. Tabelul 1.3 Relaţii pentru profilarea camei în arc de cerc Mărimea caracteristică Relaţia de calcul Raza cercului de bază r 0 r 0 =(l,5-2)/i Raza cercului mare r x (r 0 + h c - r 2 ) 2 + rg - r| - 2(r 0 + h c - r 2 ) r 0 cos a 0 1 ~ 2[r 0 r 2 — (r 0 +h c — r 2 ) cos <x 0 ] Raza cercului mic r 2 (r„ + h c y + (r t - r o y - r\ + 2(r 0 + A c )(r x - r„) cosa 0 ' 2 ~ 2[r 0 + h c + (r x r„) cos a 0 — rj
Image of page 13
La aceste tipuri de came, ac- celeraţia şi împreună cu ea şi forţele de inerţie' se modifică brusc, ducîndjl£*c£ funcţionare cu şoc, mărind uzura şi zgomotele. La" motoarele rapide, prin a- doptarea unei legi continue de va riaţie a acceleraţiei b„ după care se construieşte cama, se obţine aşa-numita camă fără şoc, carac terizată prin uzuri şl zgomote re duse. "..'. '-r;;,;';■ ; Camele; de, admisiune şi evacuare care comandă supapele ace- luiaşi cilindru sînt decalate între ele cu unghiul kx zc =^90 (cijc^yO pentru avansuri şi mtîrzieri nule). Fiecare pereche de came ale unui cilindru are o poziţie ; bine determinată faţă de canalul de pană al arborelui cu came, fiind condiţionate unghiular prin unghiul a p (fig. 1.17, e). De asemenea, similar,: poziţia unghiulară a
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes