Pozitivni ioni dušika ubrzavaju se i udaraju u površinu predmeta Velik dio

Pozitivni ioni dušika ubrzavaju se i udaraju u

This preview shows page 110 - 112 out of 225 pages.

tanje oslobađa u obliku svjetlosti (tinjava svjetlost). Pozitivni ioni dušika ubrzavaju se i udaraju u površinu predmeta. Velik dio energije pretvara se u toplinu koja služi za održavanje radne temperature (500÷600˚C), a dio energije troši se na otprašivanje iona (željeza i legirnih elemenata) i elektrona s površine izratka. Elektroni se ubrzavaju prema anodi sudarajući se s molekulama plina izazivajući njihovu disocijaciju. Otprašeni metalni ioni povezuju se s “aktivnim” dušikom u nitride i adsorpcijom pri anjaju na površinu predmeta. Daljnjim bombardiranjem nitrida s površine predmeta ovi se spojevi raspadaju, a oslobođeni dušik difundira u dublje površinske slojeve. Slika 2.50. Postupak ionskog nitriranja [1] Prednost ionskog nitriranja je nastajanje dva različita površinska sloja ( Slika 2.51 ): 1. Zona spojeva na samoj površini (nitridi -Fe 4 N i  - Fe 2 N ) velike tvrdoće i krhkosti 2. Difuzijska zona ispod površine (u kojoj je dušik rastvoren u rešetki željeza u obliku finih nitrida legirnih elemenata). Difuzijski sloj nije toliko krhak kao površinski (važno za dinamički napregnute elemente – dinamička izdržljivost povećava se za 30 %). Porast dimenzije predmeta kod ionskog nitriranja iznosi 5-10 m, tako da se mogu tretirati predmeti brušeni na konačnu mjeru uzimajući u obzir t o povećanje. Debljina nitriranog sloja iznosi oko 0,3 mm nakon 24 sata. Slika 2.51. Površina nitriranog sloja
Image of page 110
111 Utjecaj različitih postupka i parametara nitriranja na dinamičku čvrstoću materijala može se promotriti na sljedećem primjeru. Okrugle epruvete iz istog čelika za poboljšavanje Č4732 različito su površinski tretirane te su na rotaci jskoj umaralici snimljene Woehlerove krivulje ( slika 2.52 ). Slika 2.52. Woehlerove krivulje epruveta različito površinski tretiranog čelika Č4732 Za razliku od plinskog nitriranja manji je utrošak energije i plinova te nema onečišćenja okoline. Cijena uređaja za ionsko nitriranje je velika. 2.2.3.2 Boriranje Vrši se obogaćivanjem površine borom u plinovitim (halogen bora - tzv. DIBORIN ), tekućim (soli bora - tzv. BORAKS ) i najčešće u krutim sredstvima (prah ili pasta BORNOG KARBIDA ). - Na 900÷1000 °C nastaje na površini spoj FeB (previše krhak i loš), a ispod Fe 2 B (manje krhak i bolji). Tvrdoća površine cca 2000 HV. 2.2.3.3 PVD tehnologija PVD ( P hysical V apor D eposition ) jest postupak stvaranja metalnih para koje se talože na električki provodljivim materija lima u obliku vrlo tanke površinske prevlake čistog metala ili legure. U kombinaciji s različitim plinovima moguće je nanositi jednoslojne ili višeslojne PVD prevlake oksida, nitrida, karbida ili karbonitrida. Proces se odvija u strogo kontroliranim uvjetima u visokom vakuumu. Cilj postupka je poboljšanje svojstava otpornosti na trošenje materijala. Debljina i svojstva prevlaka ovise o zahtjevima i primijenjenom postupku.
Image of page 111
Image of page 112

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors