Chuyển đến slide cuối cùng không có tác

This preview shows page 16 - 18 out of 22 pages.

Chuyển đến Slide cuối cùng không có tác dụng 249 Khi có nhiều Slide, muốn chuyển ngay đến 1 Slide cần thiết , thực hiện : Chọn Edit --> Find Chọn Slide Show --> View Show click slide đang chiếu --> Chọn go by title --> Chọn trong danh sách liệt kê Cả 3 cách trên đều được 250 Thao tác Insert --> Diagram dùng để Chèn một sơ đồ vào Slide Chèn một hình ảnh vào Slide Chèn một đồ thị vào Slide Chèn một bảng biểu vào Slide 251 Để đưa một hình ảnh v� o Slide, thực hiện: Chọn Insert --> Picture --> Clip Art Chèn nút Clip Art trên thanh Draw Cả 2 cách trên đều không được Cả 2 cách trên đều được 252 Sau khi đã c� i đặt Modem v� nối với đường điện thoại, người sử dụng có thể : Truy cập Internet ngay Phải thiết lập các thông số để có thể truy nhập. Cần thêm các thiết bị khác mới truy nhập Internet được. 253 Phần mềm Internet Explorer l� phần mềm được dùng để : Soạn thảo một trang Web Dùng để quản lý File trong máy tính Dùng trong lĩnh vực quảng bá, trình chiếu Duyệt các trang Web trên Internet. 254 Để mở trang Web : --> ; Nhấn Cả 2 cách đều Cả 2 cách đều 16
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

, người sử dụng máy có thể nhập v� o ô địa chỉ : Nhấn Enter Enter được không được 255 Tính năng Favorites trong Internet Explorer được dùng để : Lưu lại nội dung các trang Web ưa thích Lưu lại tên các trang Web yêu thích Lưu lại các hình ảnh yêu thích trong trang Web. Lưu lại các nôi jdung cần thiết trong một trang web 256 Trong Power point để thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh giữa cáC Slide ta sử dụng thao tác nào sau đây: Slide Show/Custom Animation Slide Show/Slide transtion Format/Slide transtion Các câu trên đều đúng 257 Trong Power point để thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trình chiếu ta sử dụng thao tác nào sau đây: Slide Show/Slide transtion Slide Show/Action Setting Slide Show/Custom Animation Các câu A, B đều đúng 258 Trong Power point để thiết lập các hành động liên kết cho 1 đối tượng nào đó, ta thực hiện thao tác nào sau đây: Slide Show/Action Setting Slide Show/Slide transtion Các câu A,B đều đúng Các câu A, B đều sai 259 Trong Power point để thiết lập phông nền (Màu hoặc ảnh) ta thực hiện thao tác nào sau đây: Format/Background Click phải nển slide/Background Các câu A,B đều đúng Các câu A, B đều sai 260 Trong Power point để chèn Table vào Slide ta thực hiện thao tác nào sau đây: Insert/ Table Table/Insert Table Format/ Table Các câu A,B đều đúng 261 Trong Power point để chèn các đối tượng Media(Âm thanh/ Video) ta sử dụng thao tác nào sau đây: Insert/ Picture/Movies and Sounds Insert/Movies and sounds Các câu A, B đều đúng Các câu A, B đều sai 262 Trong Power point để vẽ các sơ đồ
Image of page 17
Image of page 18
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes