Men vertrekt van een oplossing l die gedeeltelijk tot

Info icon This preview shows pages 38–40. Sign up to view the full content.

Men vertrekt van een oplossing L 0 , die gedeeltelijk tot kristallisatie wordt gebracht, waarbij kristallen K 1 ontstaan (van de minst oplosbare component) en men een moederloog L 1 (met de meest oplosbare component) overhoudt. De kristallen K 1 worden opnieuw opgelost en gedeeltelijk tot kristallisatie gebracht, waarbij kristallen K 2 en een oplossing L 2 verkregen wordt. Door verder uitkristalliseren van oplossing L 1 verkrijgt men kristallen K 2 en moederloog L 2 . De kristallen K 2 worden in moederloog L 2 terug opgelost en oplossing L 2 laat men verder uitkristalliseren. Op deze manier wordt een kristallisatieschema opgesteld (fig. 2.6) dat toelaat om een mengsel te scheiden in fracties met een lage oplosbaarheid, een matige oplosbaarheid en een hoge oplosbaarheid. Deze fracties kunnen op hun beurt weer gebruikt worden voor nieuwe gefractioneerde kristallisaties. Het aantal kristallisatiestappen is afhankelijk van de complexheid van het mengsel. Het spreekt voor zich dat er meer stappen vereist zijn naarmate er meer componenten in het mengsel aanwezig zijn en naarmate de oplosbaarheid van de componenten dichter bij elkaar ligt. Voor het scheiden van twee diastereoisomeren zijn er minder stappen vereist dan wanneer een mengsel van lanthanidenzouten (lanthaniden zijn de elementen La, Ce-Lu) moet gescheiden worden. In de vorige eeuw waren meer dan 10000 kristallisatiestappen noodzakelijk voor het scheiden van sommige van deze elementen !
Image of page 38

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.