Правові наслідки вчинення представником

This preview shows page 10 - 12 out of 27 pages.

Правові наслідки вчинення представником правочину з перевищенням повноважень.II. Змоделюйте ситуацію, що пов‖язана з поданням до суду позовної заяви про визнанняправочину недійсним у зв‖язку з недотриманням письмової форми (ст. 218 ЦК України) тавирішіть її.II.Вирішіть задачу.17 квітня А. придбала в універмазі зимові чоботи. Через деякий час до неї в гостіприйшла подруга і переконала її в тому, що чоботи такого фасону вже вийшли з моди і їйслід поміняти чоботи на іншу пару. 4 травня А. з’явилася в універмазі і попросилаобміняти придбані чоботи на чоботи іншого фасону. Однак, працівники універмагувідмовились це зробити, зіславшись на пропуск А. встановленого Законом України ―Прозахист прав споживачів‖ 14-денного строку.А. наполягала на своїх вимогах вказуючи на те, що: а) 26 квітня і 3 травня буливихідні дні; б) 1і 2 травня були святкові дні; в) з 19 по 23 квітня вона була хвора, щопідтверджується довідкою лікаря.Крім того, на думку А., не може йти мова про пропуск вказаного строку, оскількийого обчислення має починатися з настанням зимового періоду.Проаналізуйте ст.ст.253-255 ЦК України та відповідні положення Закону України―Про захист прав споживачів" і вирішіть спір.Варіант ХІVІ.1. Формаправочину .2.Підстави виникнення цивільних правовідносин.3. Установчі документи господарського товариства.4. Комерційне представництво.5. Інформація як об’єкт цивільних прав.II . Змоделюйте ситуацію, що пов'язана з поданням заяви про оголошення фізичної особитакою, що померла та вирішіть її.ІІІ .Вирішіть задачу.
115 березня 1992 року між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повиненбув повернути борг до 5 жовтня 1992 року, а у випадку прострочення –сплатитинеустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.10 квітня 1993 року М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргудо 10 липня 1993 року, на що Л. дав згоду. В червні 1993 року М. було призвано настрокову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 травня 1995 року, М.додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходженняслужби. Дізнавшись від родичів адресу М. Л. направив 10 липня о 23.30 переказнимлистом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20липня 1996 року. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності.Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.Варіант ХУI.1. Поняття та види цивільних правовідносин.2. Повне товариство.3. Присікальні (преклюзивні) строки.4.Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави та правові наслідки.5. Нікчемні правочини.II. Змоделюйте ситуацію що пов'язаназ визнаннямугоди недійсною напідставі ст.55 ЦКта вирішіть її.III.Вирішіть задачу.Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першоївимоги, свій автомобіль, оформивши 16 грудня 1994 року відповідну довіреність. 10травня 1995 року Л. в письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль,однак через 2 дні Л., в зв’язку з важкою хворобою, помер.Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 27 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Haji
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture