SO 4 tj na bakreni ion kation s dva pozitivna naboja i na anion SO 4 s dva

So 4 tj na bakreni ion kation s dva pozitivna naboja

This preview shows page 151 - 154 out of 225 pages.

++ + SO 4 −− , tj. na bakreni ion (kation) 𝐶? ++ s dva pozitivna naboja i na anion SO 4 −− , s dva negativna naboja. Bakar ima svojstvo kad se nađe u rastvoru svoje soli CuSO 4 da njegovi ioni odlaze iz rastvora na bakrenu ploču. Tako će u ovom slučaju ion 𝐶? ++ putovati na bakrenu ploču i pozitivno j e nabijati. Zn Cu Cu ++ SO 4 - - Zn ++ SO 4 Zn CuSO 4
Image of page 151
152 Nakon određe nog pozitivnog nabijanja 𝐶? ploče uspostavilo bi se ravnotežno stanje i ploči se više ne bi povećavao električni potencijal. Međutim sa ?? ploče ioni ?? ++ odlaze u rastvor, a na ploči ?? ostaje višak elektrona, odnosno negativnog naboja. I ovdje bi se uspostavilo ravnotežno stanje kada ploče ?? i 𝐶? ne bi bile međusobno povezane vodičem. Ali zbog ove veze koja omogućuje slobodan protok elektrona, oni odlaze s mjesta gdje su u višku, tj. sa ?? ploče odlaze na 𝐶? ploču koja je pozitivno nabijena. Na 𝐶? ploči po dva elektrona pridružuju se bakrenim ionima 𝐶? ++ , te od toga nastaje atom 𝐶? . Na ovaj način 𝐶? ploča s vremenom dobiva na težini. ?? ploča se pak raspada jer ioni cinka ?? ++ nastavljaju uporno odlaziti u rastvor, tamo zamjenjuju ione bakra 𝐶? uz anion SO 4 −− , te se rastvor s vremenom mijenja u rastvor cinkova sulfata ZnSO 4 . Na t om jednostavnom primjeru vidimo: ako su dva različita metala međusobno spojena vodičem, a nalaze se u elektrolitu, onda dolazi do raspadanja jednoga od njih. Onaj metal koji se raspada nazvan je ANODA, dok drugi označavamo kao KATODU. Svi metali ne teže jednakim intenzitetom otapanju u elektrolitu pa kao anodu uvijek imamo onaj metal koji više teži otapanju, tj. ima negativniji elekt rički potencijal . b) Mehanizam korozije čelika u vodi Nešto je zamršenija pojava npr. korozija nelegiranog čelika u vodi ( slika 4.9 ). Slika 4.9 Mehanizam kor ozije nelegiranog čelika u vodi Na površini čelika koja je u doticaju s elektrolitom dvije su faze: ferit i cementit Fe 3 C. Feritna faza praktički je čisto željezo i ima negativniji potencijal od cementita Fe 3 C. S područja feritne faze kao negativnije odlaze ioni željeza u rastvor: Fe Fe + + + 2e - . Zbog toga u feritu preostane višak elektrona , a kako između tih faza postoji neposredna metalna veza (čelik) , to elektroni struje s mjesta veće gustoće (ferit ) na mjesto manje gustoće (cementit Fe 3 C). Na taj se način ne može uspostaviti ravnotežno stanje između ferita i njegovih iona u rastvoru, jer su s anode (ferita ) elektroni preselili na katodu (cementit Fe 3 C), stoga je stvoren uvjet da daljnji ioni ferita Fe + + odlaze u rastvor. Tako se proces ponavlja, a anoda (ferita ) postupno rastvara. Ovaj proces ne teče dugo jer na katodi (cementitu Fe 3 C) dolazi do velike koncentracije elektrona, što prekida daljnji tok novih elektrona s anode (ferita ). Proces korozije u tom bi se slučaju zaustavio kad se prispjeli elektroni na katodi (cementitu Fe 3 C) ne bi trošili. Međutim , budući da u svakom Fe 3 C Fe ++ H 2 2e - 2e - 2H 2 O 2H + 2OH + - + HRĐA 2H + 2e - ČELIK
Image of page 152
153 vodenom rastvoru uvijek ima vodikovih iona H + i hidroksilnih iona (OH - ), i
Image of page 153
Image of page 154

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors