T? túi tiền c?a những người có thu nhập

This preview shows page 144 - 148 out of 292 pages.

từ túi tiền của những người có thu nhập cao và có mua bảo hiểm y tế. Khoản ngân sách cần có để tài trợ 3.000 đôla cho mỗi gia đình Mỹ – tương đương 200 nghìn tỉ đôla một năm – rõ ràng đòi hỏi chính phủ phải tăng thuế. Đối với những lao động hiện
Image of page 144
đôi điều suy nghĩ về hệ thống bảo hiểm y tế aa 149 đang được công ty mua bảo hiểm y tế, khoản thuế này sẽ được đền bù thông qua việc tăng lương. Xét cho cùng, công ty mua bảo hiểm cho người lao động không phải vì lòng từ tâm mà vì đó là cách hiệu quả để cạnh tranh thu hút lao động. Vậy công ty nào không trả lương cao hơn cho những lao động đã có bảo hiểm có thể bị mất người vào tay đối thủ khác chấp nhận làm điều đó. Chương trình hoàn trả chi phí bảo hiểm toàn dân không làm phát sinh gánh nặng sau thuế nào đối với người nộp thuế, vì lương sẽ được điều chỉnh tăng còn chi phí điều trị cho những người chưa có bảo hiểm giảm. Khi tạo được động lực mạnh mẽ để khuyến khích mọi gia đình mua bảo hiểm, vòng xoáy đi xuống hiện nay sẽ được đảo chiều. Những người phản đối cải cách bảo hiểm y tế có thể phản biện rằng, nếu người ta muốn để dành tiền thay vì mua bảo hiểm y tế, thì đó là vấn đề của họ, quyết định của của họ. Nhưng có lẽ đó cũng là vấn đề đối với những người còn lại trong chúng ta, nó sẽ càng trở nên trầm trọng hơn một khi không được giải quyết. Các gia đình không tham gia bảo hiểm thật phi lý khi tin rằng họ sẽ không bao giờ mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng chúng ta còn phi lý hơn cả họ nếu không sẵn sàng đối mặt giải quyết vấn đề này. New York Times, 06/10/1999
Image of page 145
150 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên 7 định giá đúng T r ong lớp kinh tế cơ bản, tôi thường yêu cầu sinh viên tưởng tượng phải chọn lựa giữa hai căn hộ hoàn toàn giống nhau. Một căn tính riêng tiền điện theo thực dùng, căn kia gộp chi phí này vào giá thuê. Tôi nhắc các em rằng nếu chọn căn thứ hai, chủ nhà sẽ phải tăng giá thuê để bù đắp chi phí. Ban đầu, nhiều sinh viên chọn căn hộ có giá thuê gồm tiền điện, nhưng thật ra các em sẽ lợi hơn khi tính riêng. Khi đo và tính tiền điện riêng, mỗi khách thuê sẽ có động lực để cân nhắc giá trị của số điện dùng thêm so với chi phí của nó khi phải chọn giữa tăng nhiệt độ máy sưởi và mặc áo len. Giả sử trong tháng, một khách trọ tăng nhiệt độ máy sưởi từ 18 lên 21 o C, thì tiền điện sẽ tăng 50 đôla. Nếu khách trọ đánh giá sự thoải mái tăng thêm có giá trị tối thiểu tương đương với 50 đôla thì họ sẽ tăng máy sưởi, ngược lại thì không. Nhưng khi tiền điện được gộp trong giá thuê thì chi phí biên cho phần điện dùng thêm của khách trọ gần như bằng không. Trong ví dụ trên, nếu chung cư có 100 khách trọ và một người nào đó tăng máy sưởi thì khoản tiền điện 50 đôla tăng thêm trong hóa đơn của chung cư sẽ chia đều, mỗi khách
Image of page 146
định giá đúng aa 151 trọ chỉ phải trả 50 cent. Như vậy, mỗi người đều có lý do hợp lý để tăng máy sưởi nếu sự thoải mái tăng thêm có giá trị tối thiểu tương đương 50 cent. Vấn đề là ở chỗ nếu mọi người đều hành động với cùng động cơ, tức là cùng tăng máy sưởi, thì hóa đơn tiền điện mỗi phòng sẽ tăng 50 đôla. Khi đó, nếu lợi ích của việc tăng máy sưởi thực ra chỉ đáng giá 20 đôla với
Image of page 147
Image of page 148

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors