Zuivering door destillatie wordt de verbinding in

Info icon This preview shows pages 72–75. Sign up to view the full content.

zuivering door destillatie wordt de verbinding in dampvorm gebracht en de gevormde damp wordt daarna op een andere plaats gecondenseerd. Een vloeistof kookt wanneer de dampspanning gelijk is aan de uitwendige druk op het vloeistofoppervlak. De temperatuur waarbij de dampspanning gelijk is aan de standaard atmosfeerdruk (760 mm Hg of 101350 Pa) noemt men het normaal kookpunt . Het kookpunt van een verbinding bij atmosferische druk is hoger dan het kookpunt bij verminderde druk. Verlaging van de uitwendige druk boven de vloeistof verlaagt het kookpunt. Verbindingen die bij verhoogde temperatuur snel ontleden, worden bij voorkeur gezuiverd door destillatie onder verminderde druk (ook vacuümdestillatie genoemd). Voor de meeste verbindingen kunnen kookpunt en dampspanning met elkaar in verband gebracht worden door een vergelijking van de vorm: log p T = + A B , (4.1) waarbij p de druk is, T de temperatuur, en A en B zijn constanten. Wanneer het kookpunt op twee verschillende drukken bekend is, kan het kookpunt bij een andere druk worden berekend uitgaande van een grafiek van log p in functie van 1/ T . Voor organische moleculen die niet sterk geassocieerd zijn, kan vergelijking (4.1) worden geschreven onder de vorm: log , , p T T k = 8 586 5 703 , (4.2) waarbij T k het kookpunt is (in K) bij atmosfeerdruk (760 mm Hg). Bijvoorbeeld 2,4-diaminotolueen heeft een kookpunt van 292 °C (565 K) bij 760 mm Hg, en een berekend kookpunt van 147 °C (420 K) bij 8 mm Hg. De experimentele waarde is 148-150 °C (421-423 K). Voor zelfassociërende moleculen zijn de voorspelde kookpunten lager dan de experimentele. Bijvoorbeeld, glycerol heeft een kookpunt van 290 °C (563 K) bij 760 mm Hg en een berekend kookpunt van 168 °C (441 K) bij 8 mm Hg. Het experimenteel kookpunt bij 8 mm Hg is 182 °C (455 K). Voor de bepaling van het kookpunt bij verlaagde druk van een verbinding waarvan het kookpunt bij atmosfeerdruk is gekend, kan een speciaal soort grafiek worden gebruikt: het nomogram (fig. 4.1). Het nomogram kan ook gebruikt worden om te bepalen bij welke druk men moet werken om een verbinding bij een bepaalde temperatuur over te destilleren.
Image of page 72

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.