Відповідно до положень

This preview shows page 8 - 10 out of 123 pages.

Відповідно до положень статті 92 Конституції України виключно законами України в сфері фінансів встановлюються: -нормативно-правові акти з питань управління державним боргом; -порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; -управління ризиками, пов'язаними з державним боргом; -погашення та обслуговування державного боргу; -реєстрація зовнішніх запозичень суб'єктів господарювання державного сектору економіки; Відповідно до положень статті 92 Конституції України виключно законами України в сфері фінансів встановлюються: -порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; -затвердження графіка первинного розміщення державних цінних паперів; -формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів; -державне регулювання та контроль за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування; -дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України; Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказане, на підставі якого критерію Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади? -за власним переконанням та розсудом; -керуючись затвердженою програмою діяльності; -з огляду на необхідну організаційну структуру органів виконавчої влади; -діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; -залежно від тривалості функціонування системи органів; Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено посадову особу у сфері фінансів, що призначається Верховною Радою України? -Міністр доходів і зборів України; -Голова Державної служби фінансового моніторингу; -Голова Фонду державного майна України;
-Голова Національного банку України; -контролер-ревізор Державної фінансової інспекції України; Вкажіть, яка відповідно до Конституції України з перелічених нижче функцій у сфері фінансів належить Кабінету Міністрів України? -розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням; -затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного розвитку України; -здійснення контролю від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням; -подання до Верховної Ради України звіту про виконання Державний бюджету України; -затвердження рiшень про надання Україною позик i економiчної допомоги iноземним державам та мiжнародним органiзацiям; Вкажіть, у котрій із відповідей правильно названо, до повноважень яких органів віднесено розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення? -сільської, селищної, міської ради; -районної та обласної державних адміністрацій; -Державної казначейської служби України; -районних та обласних рад; -виконавчих комітетів місцевих рад;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture