chapter 2.pdf

Và các phân đoạn mạng giúp nắm được

This preview shows page 30 - 35 out of 69 pages.

và các phân đoạn mạng => giúp nắm được sự hiểu biết tổng quan về mạng, luồng lưu lượng mạng Khi lập một đồ mạng cho một mạng lớn rất khó khăn, do vậy cần lập đồ mạng con của từng bộ phận, sau đó ghép lại với nhau.
Image of page 30

Subscribe to view the full document.

1.3 Xác định đặc tính mạng hiện Lập tài liệu phác họa đồ mạng (tiếp) : Lập đồ mạng theo phương pháp từ trên xuống với mạng mức cao rồi đến mạng mức thấp . Phát triển đồ thông tin mức cao như : Thông tin địa như quốc gia, tỉnh, thành phố . – Kết nối WAN giữa các quốc gia, tỉnh, và thành phố . – Kết nối WAN, LAN giữa toàn nhà, campus • Rồi đến mạng campus, có thể phát triển đồ chính xác gồm những thông tin sau: Toàn nhà, tầng nhà và có thể là phòng – Vị trí của những máy chủ chính, server farm, máy trạm, mainframe – Vị trí của router, switch, firewall, IDS, IPS, VLAN
Image of page 31
1.3 Xác định đặc tính mạng hiện Lập tài liệu phác họa sơ đồ mạng (tiếp): Lập đồ mạng theo phương pháp từ trên xuống chịu sự ảnh hưởng của mô hình OSI. Phát triển một bản đồ logic cho thấy các ứng dụng dịch vụ được sử dụng . Bản đồ này có thể gọi ra web, email, FTP, máy chủ chia sẻ file, nội bộ hay bên ngoài. Phát triển một bản đồ cho thấy các dịch vụ mạng . đồ này mô tả vị trí máy chủ, dịch vụ máy chủ cung cấp như DHCP, DNS, mạng riêng ảo, Phát triển một bản đồ miêu tả topology lớp 3 của mạng . Bản đồ tả các bộ định tuyến, các liên kết logic giữa các bộ định tuyến, và các TT c/hình gi/thức đ/tuyến cấp cao.
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

1.3 Xác định đặc tính mạng hiện Lập tài liệu phác họa sơ đồ mạng (tiếp): Đặc điểm của kiến trúc logic: Mô hình logic minh họa kiến trúc của mạng, thể kiến trúc phân cấp, phẳng, cấu trúc hoặc không, được phân lớp hoặc không. Mô hình logic cũng diễn đạt cách thức cho kết nối thiết bị trong một dạng hình học (ví dụ : star, ring, bus, ) Mô hình logic có thể ảnh hưởng tới khả năng nâng cấp một mạng . Ví dụ, mô hình phẳng thì không có khả năng nâng cấp như mô hình phân cấp .
Image of page 33
1.3 Xác định đặc tính mạng hiện Tìm hiểu về tên và địa chỉ mạng: Đặc tính sở hạ tầng mạng logic bao gồm tài liệu về việc đặt tên và địa chỉ của từng thiết bị mạng .
Image of page 34

Subscribe to view the full document.

Image of page 35
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern