321 aanpak ook het verzamelen van ervaringen met de

This preview shows page 26 - 28 out of 59 pages.

3.2.1 Aanpak Ook het verzamelen van ervaringen met de taaltoetsen hebben we via de gemeenten gedaan en niet via de toetsaanbieders, om te voorkomen dat toetsaanbieders invloed hebben op de informatie die wij over hun toets verzamelen. De keuze in taaltoetsen varieert veel minder onder de G37-gemeenten. Toetsaanbieders die verreweg het meest gekozen werden, zijn UvA, Mister Dutch en TOA (ICE). Over Mister Dutch zijn we in gesprek geweest met acht instellingen uit vier gemeenten. Over de TOA zijn we in gesprek geweest met zeven instellingen uit drie gemeenten en over de UvA met drie instellingen uit drie gemeenten. De toetsen van Deviant en Fontys/BCO zijn beide in slechts één gemeente afgenomen. Over
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 25 Deviant spraken we met twee instellingen, over Fontys/BCO met één instelling. De gesprekken werden telefonisch gevoerd aan de hand van de volgende vragen. Wat zijn in het algemeen de ervaringen met de afname van deze taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de communicatie rondom de afname van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over het gehanteerde tijdpad van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de feitelijke afname van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de inhoud van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over het niveau van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de tijdsinvestering van de afname van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de uitslag van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over de terugkoppeling van de uitslagen van de taaltoets? In welke mate bent u tevreden over het vervolg op de taaltoets? Welke suggesties heeft u voor andere organisaties die dezelfde taaltoets willen afnemen? 3.2.2 Verslag van de gesprekken over toetsen Zoals in de inleiding al is aangegeven, is het ondoenlijk om sec de ervaringen met het toetsen per taaltoets te specificeren. Desondanks proberen we hieronder een globale beschrijving te bieden van de ervaringen die het VVE-personeel tot dusverre heeft opgedaan met het toetsen op taalniveau 3F. Waar het kan, maken we een koppeling naar de specifieke taaltoets. Spannend traject Het taalverbeteringstraject 3F is over het algemeen een ingrijpend en stressvol traject. Veel pedagogisch medewerkers vinden het spannend om de taaltoets te maken. Sommigen zien er zeer tegenop. Soms worden er allerlei smoesjes aangewend om onder de taaltoets uit te komen, tot aan het overlijden van familieleden toe. Van twee zeer ervaren VVE-leidsters met een hbo-opleiding is gemeld dat zij de toets hebben geweigerd. Zij vinden het oneerlijk dat zij wel, maar de groepsleerkrachten 1 en 2 van de bijbehorende basisschool niet getoetst hoeven te worden. De risico’s van het weigeren van het maken van de taaltoets is door de leidinggevende bij de leidsters belegd. Mogelijk stoppen de leidsters met werken als vanuit
Image of page 27
Image of page 28
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes