Ifølge figur 12 bilag og tabel 12 ses en generel

This preview shows page 2 - 5 out of 6 pages.

Ifølge figur 1.2 (bilag) og tabel 1.2, ses en generel stabil prisudvikling fra 2011-2014, dog med nedadgående retning. Grunden til høje procenter fra 2010 skyldes krisen i 2009. Laspeyres er et prisindeks med faste vægte fra år 0. Beregningen tager udgangspunkt i, hvad vil årets forbrug koste under forudsætningen af, at priserne faktisk er som i året, mens de forbrugte mængder af hver vare er som i år 0. Altså det er et aritmetisk gennemsnit af de
Christian B. Gustafson (ldg790) Samfundsbeskrivelse/A Dato: 4.12.2019 enkelte goders prisændringstakter med budgetandele i år 0. Ved Laspeyres, forudsætter vi, at der ikke sker nogen substitution. Der er derfor en tendens til, at Laspeyres overvurdere prisstigningstakten, hvilket er en ulempe. Fordelen er at prisindekset kan laves straks man kender udviklingen i de enkelte priser og at man kun skal kende prisudviklingen. Omvendt forudsætter Paasche-prisindekset, at substitutionen allerede er sket i basisåret. Dermed er der en tendens til at Paasche undervurdere prisstigningstakten. Paasche er et harmonisk gennemsnit af de enkelte goders prisændringstakter med budgetandele i år t som vægte. Ulempen er også at man skal kende både pris- og mængdeudvikling. Fisher-prisindekset er det geometriske gennemsnit af Laspeyres og Paashe. Og Jevons- prisindeks er et vejet geometrisk gennemsnit af de enkelte varers prisstigningstakster med budgetandele for de enkelte varer i basisåret som vægte. Dette er årsagerne til forskellige udviklinger blandt indeksene. 2. Beskriv og forklar udviklingen i de 4 prisindeks på side 146 og 147 i STO 2019 fra 2008 til 2018? Forbrugerprisindekset viser udviklingen i de faktiske priser, forbrugeren betaler for varer og tjenesteydelser, der indgår i det private forbrug, dvs. markedspriserne inkl. moms og varetilknyttede afgifter og så vidt muligt fratrukket eventuelle tilskud til generel nedsættelse af priserne. Nettoprisindekset belyser udviklingen i forbrugerpriserne fratrukket indirekte skatter og afgifter som fx momsen og tillagt tilskud til nedsættelse af priserne. Producentprisindeks og importprisindeks opgøres begge for hhv. varer og serviceydelser. Begge prisindeks er uden skatter og afgifter på samme måde som NPI. Hvor PPI viser prisudviklingen i producenternes salgspriser viser IPI importørernes faktiske købspriser. Figur 2.1: Prisudvikling for FPI og NPI, 2015=100
Christian B. Gustafson (ldg790) Samfundsbeskrivelse/A Dato: 4.12.2019 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Forbrugerprisindeks, i alt Nettoprisindeks, i alt Kilde: STO s.146 Ud fra figur 2.1 kan des ses, at både FPI og NPI har en jævn vækst uden større fluktuationer.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture