Dahil sa makapangyarihang aklat ni Dr Bryony Onciul nabuhay ang ating

Dahil sa makapangyarihang aklat ni dr bryony onciul

This preview shows page 17 - 19 out of 21 pages.

Dahil sa makapangyarihang aklat ni Dr. Bryony Onciul, nabuhay ang ating pagnanasang saliksikin ang mga aspektong bumabalot sa museo ng ating bansa at maging sa ibayong dagat. Katulad nga ng sinasabi, matagal nang hakbangin ang dekolonisasyon sa bawat museo ngunit panghawakan na- tin na ito ay pausad-usad at patuloy na tinatangkang isaayos. Nalaman nating lahat na hindi pala nag-iisa ang mga Pilipino sa nakadama ng mga paggigiit ng Kanluranin na kilalanin ang kanilang diumanong kadakilaan . Isinalarawan tayo ng mga ito sa mga museo bilang inperyor, minorya, busabos, at biktima. Mababago lamang ang miskonseptadong pananaw na ito kung sisimulan natin sa ating mga sarili na pahalagahan at tangkili- kin ang ating sariling mga museo na magbibigay sa atin ng kaalaman at susi sa pagtunton kung saan ba tayo, sino ba tayo, at para saan tayo nagi- ging Pilipino.
Image of page 17
18 Museums, Heritage, and Indigenous Voice Karapatang Ari 2018 © Axle Christien J. Tugano Reserbado ang lahat ng karapatan. Sanggunian Alexander, Edward P. at Mary Alexander. (2008). Museums in Motion: An Introduc- tion to the History and Functions of Museums. Altamira Press. Aguinaldo, Alexander E. (2018a). Panayam kay Alexander E. Aguinaldo ( Museum Guide ng Museo ni Marcelo H. del Pilar, Bulakan, Bulacan sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 6. ________. (2018b). Panayam kay Alexander E. Aguinaldo ( Museum Guide ng Museo ni Marcelo H. del Pilar, Bulakan, Bulacan sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 10. Batangas: Marcela Agoncillo Museum (BMAM). (2017). Marcela Agoncillo Museum. Isang kuhang larawan ng Museo nina Marcela Mariño at Felipe Agoncillo, Taal, Batangas. Websayt ng Batangas: Marcela Agoncillo Museum, pinost noong Disyembre 20, (nakuha noong Hunyo 11, 2018). Castro, Sandy. (2010). A Guide to the Museum of the Filipino People. Museum Foun- dation of the Philippines, Inc. Dublas, Ericson Jose P. (2018a). Panayam kay Ericson Jose P. Dublas ( Museum Guide ng Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal, Lubao, Pampanga sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 9. ________. (2018b). Panayam kay Ericson Jose P. Dublas ( Museum Guide ng Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal, Lubao, Pampanga sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 10. Estubo, Sarah Jane N. (2018). Panayam kay Sarah Jane N. Estubo ( Museum Guide ng Museo sa Ilalim ng Lupa, Nagcarlan, Laguna sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 6. Glorioso, Mark Anthony J. (2018a). Panayam kay Mark Anthony J. Glorioso ( Mu- seum Guide ng Museo nina Marcela Mariño at Felipe Agoncillo, Taal, Batangas sa ilalim ng pamunuan ng National Historical Commission of the Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook, Hunyo 6.
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Spring '20
 • Dr Lucy

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture