Merujuk kepada gambar infografik dari UNESCO juga dalam membina masyarakat yang

Merujuk kepada gambar infografik dari unesco juga

This preview shows page 7 - 11 out of 14 pages.

Merujuk kepada gambar infografik dari UNESCO juga dalam membina masyarakat yang aman dan harmoni, GCED sepatutnya mengetengahkan prinsip-prinsip alam semula jadi seperti hak asasi manusia. Hak asasi manusia meliputi hak kesaksamaan jantina, tidak disrikminasi antara satu entiti dengan entiti yang lain, sifat ambik tahu antara satu sama lain, menguasai atas niat kebaikkan dan penambahbaikkan, tidak mengasari antara satu sama lain dan saling menghormati sesama masyarakat. Antara objektif dan matlamat GCED adalah untuk menjadi masyarakat yang maju selaras dengan pembangunan lestari. Untuk menjadi masyarakat yang global, individu perlu mengambil tindakan bermula daripada diri sendiri dan dijadikan contoh kepada masyarakat diluar sana. GCED menerapkan kemahiran seperti kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku. Dalam tiga dimensi konseptual utama GCED, kognitif membawa maksud masyarakat boleh berfikir dengan lebih mendalam untuk mengetahui isu-isu berkaitan 7
Image of page 7
yang menjadi topik hangat dan mengkritiknya bagi hak asasi manusia yang lain agar tiada menindas yang berlaku kepada mana-mana individu, masyarakat dan negara. Selain itu, sosio-emosi melahirkan rasa tanggungjawab, simpati serta mengajar kita menghormati perbezaan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri contohnya dari segi agama, budaya dan bahasa. Tingkah laku bermaksud setiap tindakan yang kita lakukan haruslah dilakukan dengan rasa tanggungjawab agar berkesan dan memberi contoh kepada masyarakat untuk dijadikan teladan kelak hari demi mencapai negara yang aman dan damai. Tiga dimensi konseptual utama yang dipilih bawah GCED ini amatlah bertepatan untuk merealisasikan 17 matlamat sebelum 15 tahun akan datang. Oleh itu, Pendidikan dianggap satu asset pelaburan yang amat sesuai dan bernilai dan seharusnya bermula dari zaman kanak-kanak agar dunia dapat melahirkan masyarakat yang berkualiti serta dapat meyumbang kepada negara seiring dengan arus modenisasi tanpa ketinggalan dibelakang dunia yang berdaya saing untuk mempertingkatkan ekonomi negara masing-masing. 8
Image of page 8
INFOGRAFIK ISU ALAM SEKITAR Sumber: - serius-kepada-alam-sekitar Berdasarkan artikel dari Sinar Harian sumber dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), plastik boleh dikategorikan sebagai ancaman yang serius dan juga pembunuh dalam senyap kepada alam sekitar. Terdapat 300 juta tan sisa pepejal dihasilkan setiap tahun dan sebanyak 13.2% daripadanya adalah sisa plastik serta 9
Image of page 9
daripada jumlah ini 1,050 tan beg plastik dihasilkan oleh alam dalam masa sehari. Kajian Komposisi Sisa Pepejal yang telah dilaksanakan oleh KPKT, sisa plastik telah menyumbang sebanyak 13.2% dari keseluruhan penjanaan sisa di Malaysia pada tahun 2017 dan daripada sisa plastik tersebut, 29.2% adalah terdiri daripada jenis Low Density Polyethylene (LDPE) iaitu komponen utama dalam pembuatan beg plastik. Tambahan pula, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk dilupuskan secara semulajadi. Penguraian sisa plastik dapat disingkatkan dengan adanya teknologi yang
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture