darmnaden en spierregeneratie hebben RGTAs bewezen een positief effect te

Darmnaden en spierregeneratie hebben rgtas bewezen

This preview shows page 64 - 67 out of 68 pages.

darmnaden en spierregeneratie hebben RGTAs bewezen een positief effect te hebben op weefselherstel. Met behulp van het biomechanische model uit hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat RGTAs een significant reducerend effect hebben op neurale verklevingen na crush trau- ma van de perifere zenuw. De resultaten van deze studie tonen noch een positieve noch een negatieve werking aan op het herstel van geleidingscapaciteit van de zenuw, welke werd bepaald met MNG metingen (hoofdstuk 3 & 4). Ook werd er geen verschil gezien in het herstelpatroon van de static TSF (hoofdstuk 2) in de zes weken na het trauma. Een voorzichtige vergelijking van de resultaten uit hoofdstuk 6 & 7 laat zien dat na crush trauma van de perifere zenuw het gebr uik van HA-gel een reductie in bre ekkracht bewerkstelligt van 29% en het gebruik van RGTAs een reductie in breekkracht bewerk- stelligt van 67%. Een mogelijke synergetische werking van beide strategieën zou nader onderzocht moeten worden. In hoofdstuk 8 worden na de discussie de be langrijkste conclusies uiteengezet. Tevens wordt een voorzet gegeven voor toekomstig experimenteel onderzoek naar peri- feer zenuwletsel. 126
Image of page 64
129 List of publications M. Ghazvini, W. Mandemakers, M. Jaegle, M. Piirsoo, S. Driegen, M. Koutsourakis, X. Smit , F. Grosveld, D. Meijer. A cell type-specific allele of the POU gene Oct-6 reveals Schwann cell autonomous function in nerve development and regeneration. EMBO J. 2002 Sep 2;21(17):4612-20. X. Smit , B.S. de Kool, E.T. Walbeehm, E.B.M. Dudok van Heel, J.W. van Neck, S.E.R. Hovius. Magnetoneurography: Recording biomagnetic fields for quantitative evaluation of isolated rat sciatic nerves. J Neurosci Methods, 2003: 125; 59-63 X. Smit , J.W. van Neck, A. Afoke, S.E.R. Hovius. Een bio-afbreekbare hyluronzuurgel ter vermindering van neurale verklevingen. Abstract Ned. Tijdschr Geneeskd 2004 29 mei;148(22) p.1123 M. Giacomini, F. Raffo, X. Smit , B.S. de Kool, J.W. van Neck, S.E.R. Hovius, C. Ruggiero. Evaluating neural tissue regeneration by ANN based classification of MNG signals”. WSEAS Transactions on Computers, 2004; 5(3):1625-1628 J.B. Phillips, X. Smit , N. De Zoysa, A. Afoke, R.A. Brown. Peripheral nerves in the rat exhibit localized heterogeneity of tensile properties during limb movement. J Physiol. 2004 Jun 15;557(Pt 3):879-87. X. Smit , J.W. van Neck, A. Afoke, S.E.R. Hovius. Reduction of neural adhesions by biodegradable autocrosslinked hyaluronic acid gel after injury of peripheral nerves: an experimental study. J Neurosurg. 2004 Oct;101(4):648-52 X. Smit , J.W. van Neck, M.J. Ebeli, S.E.R. Hovius. Static footprint analysis: a time-saving functional evaluation of nerve repair in rats. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2004;38(6):321-5. S.O. Hofer, N.A. Posch, X. Smit . The facial artery perforator flap for reconstruction of perioral defects. Plast Reconstr Surg. 2005 Apr;115(4):996-1003; discussion 1004-5. X. Smit , B.S. de Kool, J.H. Blok, G.H. Visser, S.E.R. Hovius, J.W. van Neck. Recovery of neurophysiological features with time after rat sciatic nerve repair: a magneto- neurographic study. J Peripher Nerv Syst. In press 128
Image of page 65
Michiel Dudok van Heel, beste Michiel, jij kon als geen ander op een duidelijke manier helderheid verschaffen bij, voor mij, lastige neurofysiologische vraagstukken.
Image of page 66
Image of page 67

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 68 pages?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture