Gezondheid je houdt afstand als je in de rij staat om

This preview shows page 17 - 23 out of 24 pages.

gezondheid Je houdt afstand als je in de rij staat om te pinnen. trouw Je kiest je eigen beroep. vrijheid Je gaat niet vreemd. 5. a. Wat is een wet? b. Door wie worden wetten gemaakt? c. Schrijf twee voorbeelden op van wetten waar jij weleens mee te maken hebt. 1: 2:
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

18 Introductiethema 6. Leg per foto uit hoe de regel op de foto je vrijheid beperkt. a. b. 7. Leg in je eigen woorden uit wat er met het recht van de sterkste wordt bedoeld. Verwerkingsopdrachten 1. a. Bedenk bij de waarden uit de tabel een norm en een regel. Er is al een voorbeeld gegeven. Waarden Normen Regels gezondheid niet roken rookverbod in de horeca gelijkheid veiligheid b. Waarom worden regels vaak gebaseerd op de waarden en normen die gelden in de samenleving?
Image of page 18
19 Hoofdstuk 3 Regels en wetten 2. Lees de tekst Somalië: een land waar het recht van de sterkste geldt op bladzijde 20 van het hand- boek. a. Wie hebben de macht in Somalië? b. Waarom is Somalië een voorbeeld van een land waar het recht van de sterkste geldt? c. Hoe worden mensen in Nederland beschermd tegen het recht van de sterkste? d. Stel je voor dat je wetten en regels kon invoeren in Somalië. Welke drie wetten of regels zou jij invoeren om het leven in Somalië te verbeteren? 1: 2: 3:
Image of page 19

Subscribe to view the full document.

20 Introductiethema Zelftest 1. Vul in elke zin het juiste begrip in. Kies uit: Grondwet / grondrechten / norm / vrijheid / waarde . a. Wetten en regels mogen niet in strijd zijn met de . b. De om je aan de verkeersregels te houden is gebaseerd op de waarde veiligheid. c. gelden voor iedereen en mogen niet zomaar worden ingeperkt. d. Een is een idee dat belangrijk wordt gevonden. e. Omdat je in Nederland in leeft, mag je zelf beslissen wat je doet. 2. Leg uit wat respect is en geef er een voorbeeld van. 3. a. Geef een voorbeeld van een grondrecht. b. Waarin staan de grondrechten beschreven? 4. Wat hebben normen en waarden met elkaar te maken? 5. Waarom zijn er in Nederland wetten en regels?
Image of page 20
21 Zelftest 6. Lees de tekst. Celstraf voor bedreigen agenten Abdel A. (31) is door de rechter in Den Haag veroordeeld omdat hij bedreigende berichten over de politie op Facebook had geplaatst. Hij bedreigde onder meer wijkagent Marius Blok. Abdel A. schreef op Facebook onder een foto van wijkagent Marius Blok: ‘Dit is 'm dan, ik hoop dat hij mij een keer aanhoudt. Ik beloof jullie dat ik hem helemaal overhoop zal steken.’ Bron (bewerkt): AD, 10 juli 2015 . a. Hoe blijkt uit de tekst dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting? b. De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Wat houdt dit in? c. Heeft Abdel A. respect voor de politie getoond? Leg je antwoord uit.
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

22 Portfolio-opdrachten Opdracht 1 Gedicht of verhaal voor dodenherdenking Op 4 mei vinden in heel Nederland dodenherdenkingen plaats om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Tijdens de dodenherdenking houden mensen in het hele land twee minuten stilte. Na deze stilte worden gedichten en verhalen voorgelezen.
Image of page 22
Image of page 23

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes