Түүний бодлын талаар сэжиг

Info icon This preview shows pages 81–82. Sign up to view the full content.

Түүний бодлын талаар сэжиг авагүй Беренис , уул зуслангий гоё сайхныг бахархан сайшааж мөн түүнийг эзэмшигч Лорд Стейнийг сонирохон түүнийг хөгши хүн лав биш , саяхан эцгийгээ үхсэний дараа эзэмшил газра мэдэлдээ авсан байна шүү дээ гэж бодож байв . Түүнээс гадна ноён Уорберитоны ярьж байсан зэргэлдээ зусланг эзэмшигчдийг Беренис бас сонирхож байв . Тэдний хамгийн ойрын хөрш бол вангийн шүүгч ноён Артур Герфилд Ротислай Гоул , Бритиш тайлс ба Паттернс хэмээх хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн Рэбэрмен Кайпс , колонийн яамны хүндэт хүн Ренсимен Мейс , Лондоны дээд давхаргын болон албаны хариуцлагатай өндөр тушаалын хүмүүс болно . Энэ яриаг анхааралтай сонсоод , ийм орчинд Беренис эхтэйгээ юу хийх гэж байгаа юм бол гэж Каупервуд дотроо бодож байв . Энд ч хавар зунда их л хөгжилтэй газар банйа . Лондонгоос янз бүрийн зүтгэлтнүүд , сайдууд ирж цуглардаг юм байна . тэдэнтэй сайхан таницлаж чадвал хорин дөрвөн цаг ч амархан өнгөрнө дөө гэж Беренис оцнлон хэлэв . энд хүн өгсөж ч болох , уруудаж ч болох газар байна даа гэж Каупервуд дуугарав . Тийм шүү . Би энд өгсөх замаар нь л явахыг хичээнээ гэж Беренис хэлэв . Каупервуд түүний сайн сайхныг хүсэх зориг эрмэлзэлийг нь дахин бишрэв . Ногооны газраа эргэж үзэхээр явсан төлөөний хүнийг буцаж ирэхэд Каупервуд Беренистэй зөвлөлгүйгээр шууд түүнд мэдэгдсэн нь : Би дөнгөж сая Флеминтэй ярилаа . Хэрэв энэ талаар эдний сэтгэлд таарвал эхтэйгээ энэ зусланг хөлслөн авахы нь би дуртай зөвшөөрч байна . та бүх баримт бичгүүдий нь миний нарийн бичгийн даргад явуулаарай . Би энэ охин Флемингийн асран тэтэгчийн хувьд ингэх үүрэгтэй болж гэдгийг та ойлгож байгаа биз .
Image of page 81

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 82
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern