43 Moment quán tính c�a mặt cắt ngang Chương 5 Đặc trưng hình học c�a mặt cắt

43 moment quán tính c?a mặt cắt ngang chương

This preview shows page 4 - 8 out of 9 pages.

4.3. Moment quán tính của mặt cắt ngang Chương 5. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology Tính chất : Nếu mặt cắt một trục đối xứng thì bất kỳ trục nào vuông góc với trục đối xứng đó cũng lập với nó thành một hệ trục quán tính chính Nếu hình ghép: 4.3. Moment quán tính của mặt cắt ngang Chương 5. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 4.4. Moment quán tính một số hình đơn giản 4.4.1. Moment quán tính hình chữ nhật
Image of page 4

Subscribe to view the full document.