Байна гэ? каупервуд мэдэгдэв

Info icon This preview shows pages 153–154. Sign up to view the full content.

байна гэж Каупервуд мэдэгдэв . Жонсон бид хоёрыг Район ”- ны болон метрополитен ”- ны захиргаанд хувь нийүүлэн ажиллаж , энэ хоё кампанийн аль нэгний нь буюу эсвэл хоёулангийнх нь акцыг худалдан авах , хэрэв тэгж чадахгүй бол бүх акцны тавин нэгээс доошгүй хувийг гартаа авсан хуь нийлүүлэгчийг тодорхой болзлоор таны хяналтын дотор нэгтгэх ажил зохиох хэрэгтэй гэж таныг санал болгож байна гэж би ойлголоо гэж Стейнийг ярианд эелдгээр оролцоход : Та зөв ойлгожээ гэж Каупервуд хариулав . Хариуд нь та орлогын таван хувийг зуу жилээр буюу үүрд төлж байх баталгаа бидэнд гаргаж өгнө биз ? Тэгнэ , тэгнэ . Түүнээс гадна , Чэринг - Кроссын шугамын акцны арваас доошгүй хувь , мөн түүнчлэн та өөрөө болон танай том нийгэмлэг нэрийдсэн өртөгнийх нь найман хувийн үнээр мэдэлдээ авахаар завдаж буй салбар байгууллагуудынхаа акцны арван хувийг бидэнд олгоно . Зүйтэй байна . Эдгээр акцны зохих хувийг уул нийгэмлэг төгс байгуулагдсаныхаа дараа шууд төлөх үүрэгтэй болно байх . Тийм ээ миний бодол яг л ийм байгаа юм гэж Каупервуд батлав . Энэ бол ухаалаг бөгөөд бүрэн хүлээн авч болох зүйл гэж би бодож байна гэж Стейн хэлээд Жонсон өөд эргэж харав . Нэг үгээр хэлэхэд , бидний авсан үүргээ биелүүлмэгц ноён Каупервуд та хуучин хоёр шугамыг засч орчин үеийн маягар шинэчлэн тоноглох хэрэгтэй болно . Тэгээд тэр шинэчлэгдсэн шугам нь та бидний гарт б орно . Түүнээс гадна Район ”- ны болон Метрополитен ”- ны мөн дээр дурдсан шинэ нийгэмлэгүүд тэдний салбар байгууллагуудын нэрийдсэн үнэнийх нь найман хувиар худалдан авсан акнц арван хувийг төлөх баталгаа гаргахын тул шинээр байгуулагдах тэдгээр нийгэмлэгүүдийн бүх үл хөдлөх хөрөнгийг
Image of page 153

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 154
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern