\u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0431\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043f\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0432\u0431\u0435\u0446\u044c 9 \u0431\u0430\u0439\u0442 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0456 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u0443 TUG 3

Останні байти пе другий

This preview shows page 27 - 30 out of 78 pages.

3, а групові субблоки TUG-2. Останні байти першого стовбця (6 байт) та весь другий стовбець (9 байт) циклу передачі сигналу TUG-3 заповнюються FS(15 байт). У висновку виходить формула утворення групового субблоку TUG-3, яка має вигляд, TUG-3 = 7 x TUG-2 + NPI + FS Tug-3 , де, індекс TUG-3 використовується для відмінності наповнювачів FS, застосованих в різних інших структурах. Таким чином, цикл передачі TUG-3 має ємність 108 байт х 7 + 3 байт + +15 байт =774 байт, що відповідає матриці 9 байт х 86 = 774 байт, на що вказувалася вище. Етап 6. Отримані в фіксованому або плаваючому режимі послідовності сигналів TUG-3 байт знову мультиплексується 3:1, у результаті чого формується сумарний цифровий сигнал ємністю 774 х 3 = 2322 байт. При додаванні до отриманої послідовності трактового заголовку VC – 4 POH розміром 9 байт формується віртуальний контейнер вищого порядку VC – 4. Це приводить до матриці розміром 2331 байт. Побайтне мультиплексування трьох групових блоків TUG-3 у віртуальному контейнері VC-4 показано на рисунку 2.13. Рисунок 2.12 – Формування субблока TUG-3
Image of page 27
33 Рисунок 2.13 – Формування контейнерів VC-4 Фактично VC-4 представляє собою матрицю розміром 9 х 261 = 2349 байт, так як вона складається з трьох TUG-3, одного стовбця VC-4 POH (9 байт) та двох стовбців фіксованого баласту FS VC-4 (9 байт х 2 = = 18 байт). У результаті формула утворення VC-4 приймає вид: VC-4 = 3 x TUG-3 + POH VC-4 + FS VC-4 , Таким чином, цифрова послідовність VC-4 має ємність 2349 байт (3 х 774 + 9 + 9 х 2 = 2349), що відповідає матриці 9 х 261 = 2349 байт. Етап 7. На даному (останньому) етапі, формується STM-1. Завантаження в нього VC-4 в загальному випадку вимагає коректування фаз та вирівнювання швидкостей, бо сигнал STM-1 жорстко синхронізується з циклом передачі регенераційної секції даного лінійного тракту, а в VC-4 може поступати з іншої частини мережі та мати істотні відхилення тактової частоти та додаткові коливання фази. Коректування фаз та вирівнювання швидкостей передачі виконується механізмом вказівника AU-4 PTR. Завдяки цьому вказівнику VC-4 отримує можливість «плавати» всередині STM-1, при чому початок циклу передачі VC-4 вказівника ємністю 9 байт, який займає в циклі
Image of page 28
34 передачі STM-1 фіксоване положення, формується AU-4. Далі отриманий сигнал AU-4 шляхом формального мультиплексування 1:1 перетворюється у AUG. До блоку AUG додається заголовок SOH(72 байт), так як SOH = MSOH + RSOH = 45 + 27 = 72 байт. У результаті остаточно формується сигнал STM-1 у вигляді циклу ємністю 2349 + 9 + 72 = 2430 байт, або у вигляді фрейму ємністю 9 х 270 = = 2430 байт, що при частоті повторення циклів передачі STM-1, рівній 8 кГц, згідно швидкості передачі 155,52 Мбіт/с. Розміщення віртуального контейнеру VC-4 у STM-1 через AU-4 ~ AUG показано на рисунку 2.14. У результаті прикладу який розглянули можливо написати підсумкову формулу побудови циклу передачі сигналу STM-1, символьний варіант має вид: STM-1 = ((((Е1+ < байти> + VC-12POH + TU-12PTR)x 3 TUG-2 ) x 7 TUG-3 + + NPI + FS TUG-3 ) x 3 VC-4 + VC-4POH + FS VC-4 + AU-4PTR) x 1 AUG + MSOH + +RSOH.
Image of page 29
Image of page 30

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 78 pages?

 • Spring '17
 • Moldir Daribay

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors