baocao.pptx

Tệp nhật ký có thể chụp cookie và tiêu

This preview shows page 20 - 29 out of 29 pages.

Tệp nhật ký có thể chụp cookie và tiêu đề liên kết giới thiệu. Các trường có trong một file log: Id của sự kiện Ngày/ giờ Ip client Thông tin Server Phương thức HTTP Url và thông số Mã trạng thái HTTP: 200, 401, 404, 502, 503… User người dùng
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

Nhật ký sự kiện trên Apache Traffic Server NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Error Log Files: ghi lại thông tin về lý do tại sao một giao dịch cụ thể bị lỗi. System log files: ghi lại thông tin hệ thống, bao gồm các thông báo về trạng thái của Traffic Server và các lỗi / cảnh báo mà nó tạo ra. Event log files: ghi lại thông tin về trạng thái của từng giao dịch. Bằng cách phân tích tệp nhật ký, có thể xác định số lượng người sử dụng bộ nhớ cache của Traffic Server, lượng thông tin mà mỗi người yêu cầu, trang nào phổ biến nhất, v.v.
Image of page 21
NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Giao diện ứng dụng web
Image of page 22

Subscribe to view the full document.

NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT localhost_access_log.2018-05-11.txt là file log lưu thông tin về việc truy vập http của máy chủ web có sẵn và file catalina.out là file log chính của webserver.
Image of page 23
NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Thông tin file log chứa kết nối http
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Thông tin file log chứa hành động upload file lên server
Image of page 25
NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Xác định lỗ hổng dựa vào nmap
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

Ứng dụng của nhật ký NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Ghi lại các kết nối có tiềm năng là kết nối của các thiết bị độc hại bên trong( ví dụ: rootkit, trojan, horse, spyware). Ghi những thông tin kết nối không thành công và những nỗ lực truy cập trái phép. Ghi lại những nỗ lực kết nối trái phép, thay đổi tài khoản, sử dụng đặc quyền và sử dụng những thông tin của CSDL hoặc ứng dụng. Ghi chép những cập nhật thất bại hoặc những phần mềm đã lỗi thời. Ghi chép lại những thông tin về những lỗ hổng dịch vụ và ứng dụng mà chưa được biết đến.
Image of page 27
WebShell NHẬT KÝ SỰ KIỆN- ỨNG DỤNG CỦA NHẬT Một dạng mã độc, hỗ trợ các hacker chiếm quyền quản lý các hệ thống website.
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

Cảm ơn cô giáo và các bạn đã theo dõi!
Image of page 29
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern