Шугамын талаар гарсан асар

Info icon This preview shows pages 59–61. Sign up to view the full content.

шугамын талаар гарсан асар том саналтай холбгдуулантүүнийг Лондонд ирж байгаа тухай мэдээг тэдэнд дам сонсуулахаар ажил зохиохыг түүнд даалгажээ . Каупервуд ийм мэдээ , Гиивс , Хеншоу нарт эрүүл ухаанаар бодоход нь нөлөөлж сэтгэлд нйилэмгүй ямар нэг санал хэлэхээс нь урьдаж Каупервуд өөрөө хүлээн авч болох тийм саналыг тэд нараар гаргуулна гэж найджээ . Ийм янзаар бүх зэвсгийг гартаа авч шинэ түншүүдээ захирч чадах ажээ . Каупервуыд энэ завсар Беренис хатагтай Эйлтин хоёрын ажлыг янзалж Толлиферын ирээдүйд гүйцэтгэх үүргийг төлөвлөгөөндөө тусгаж , мөн Лондон явахаар шаргуу бэлтгэжээ .
Image of page 59

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

60 ÕÎÐÈÍÍÝÃÄ Ү ÃÝÝÐ Á Ү ËÝÃ Эйлин дотроо хичнээн ч хардаж сэрдэвч нөхрийнхөө гэнэт их өөрчлөгдсөнд бахархахгүй байж чадсангүй , Лондоны төлөвлөгөө , Беренистэй хамт тэнд очих зэрэгт сэтгэл нь урамшсан Каупервуд эхнэртээ өөрийгөө хамгийн итгэлтэй хүн гэж харуулахыг оролдож байв . Лондонд түүнийг авч явах санал , гэрээслэлээ биелүүлэх хамгийн итгэлтэй хүмүүсийн тоонд тэр Эйлинийг оруулж байшингаа түүнд үлдээх болсон зэргийг Эйлин Чикагогийн их сүйрлээс гарсан сургамжийн үр дүн гарцаагүй мөн гэж бодох болжээ . Амьдрал түүнд хатуу боловч сургамжтай цохилтыг цагийг нь олж өгчээ . Тэр бүр эргэсэн юм уу , ямар ч болсон эргэх замдаа ороод байж болно . Энэ бодол нь Эйлиний хайр сэтгэлд , ер нь хүмүүсийн хоорондын бат бэх холбоонд итгэх итгэлийг сэргээхэд хангалттай байлаа . Эйлин аялалд маш баяртай бэлтгэж хуцвас хунараа янзлав . Сайхан чамданууд худалдан аваад дэлгүүр , оёдол , болон хээнцэр хувцасны загварын газраар гүйж дадсан заншлаараа маш гоёмсог , хэтэрхий гяланцаг юмсыг олж авсан боловч Каупервуд түүнийг сайн мэдэх тул огт гайхсангүй . Тэд Баасан гаригт
Image of page 60
Image of page 61
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern