Normalize hali Dizi fakt\u00f6r\u00fc dizinin geometrisinin ve uyar\u0131m faz\u0131n\u0131n

Normalize hali dizi faktörü dizinin geometrisinin

This preview shows page 7 - 18 out of 39 pages.

Normalize hali; Dizi faktörü, dizinin geometrisinin ve uyarım fazının fonksiyonudur. Dizi elemanları arasındaki uzaklık “d” ve faz farkını değiştirerek, dizi faktörünün ve toplam alanın karakteristiği kontrol edilebilir.
Image of page 7
Eş Elemanlar için Işıma Pattern Çarpımı Örnek: Şekilde verilen dizi için toplam alanın sıfırlarını aşağıdaki durumlar için hesaplayınız. (d= /4, ) A) =0 B) =+ /2 C) =- /2
Image of page 8
Toplam Normalize alan; a) =0 için; d= /4 için;
Image of page 9
Sıfırlar toplam alan sıfıra eşitlenerek bulunur; Sonuç olarak alanın sıfıra düştüğü açı değeri;
Image of page 10
Sadece, tek elemanın ışıma alanından dolayı =90 o ’de sıfır meydana gelir. Dizi faktörünün ayrıca sıfır oluşumuna katkısı yoktur.
Image of page 11
Toplam Normalize alan; Sıfırlar toplam alan sıfıra eşitlenerek bulunur; Sonuç olarak alanın sıfıra düştüğü açı değerleri;
Image of page 12
Dizinin sıfırları =90 0 ve 0 0 ’de oluştu. 0 0 ’de oluşan sıfır, dizi faktörünün katkısıyla oluşmuştur.
Image of page 13
Toplam Normalize alan; Sıfırlar toplam alan sıfıra eşitlenerek bulunur; Sonuç olarak alanın sıfıra düştüğü açı değerleri;
Image of page 14
Dizinin sıfırları =90 0 ve 180 0 ’de oluştu.
Image of page 15
N-Elemanlı Lineer Diziler Eş aralık ve eş beslemeli lineer dizi geometrisi.
Image of page 16
Dizi elemanlarının izotropik anten olduğu kabul edilirse dizi faktörü aşağıdaki gibi yazılabilir.
Image of page 17
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 39 pages?

 • Winter '17
 • smith

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes