Thư mục Inbox có tổng cộng 3 thư Có 3 thư chưa đọc trong thư mục Inbox và 1 thư

Thư mục inbox có tổng cộng 3 thư có 3 thư

This preview shows page 15 - 16 out of 22 pages.

Thư mục Inbox có tổng cộng 3 thư Có 3 thư chưa đọc trong thư mục Inbox và 1 thư chưa đọc trong thư mục Bulk Thư mục Bulk có một virus 226 Ta có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng tên Internet bằng cách : Truy nhập trực tiếp v� o trang Web Sử dụng công cụ như Yahoo, Google v.v... Cả 2 cách đều được Cả 2 cách đều không được 227 Số lượng hộp thư điện tử trên Internet mỗi người sử dụng có thể có : Chỉ một hộp thư điện tử Nhiều hộp thư điện tử Tuỳ thuộc v� o nh� cung cấp dịch vụ Tuỳ thuộc v� o phần cứng máy tính . 228 Chương trình thư điện tử Outlook Express có chức năng: soạn thư/gửi thư nhận thư/hiển thị thư đính kèm tệp tin theo thư của cả 3 mục nói trên. 229 Qua dịch vụ Web chúng ta có thể thực hiện được việc: nghe nhạc từ xa. đăng ký vé xem bóng đá. đăng ký một tài khoản gửi thư toàn cầu miễn phí. cả ba điều trên. 230 Lựa chọn nào dưới đây thích hợp nhất nói về dịch vụ Web: dịch vụ cho phép hàng triệu người kết nối Internet cùng xem một nội dung Web. người xem không xoá được nội dung Web có trên máy phục vụ ở xa. có hàng triệu máy phục vụ Web trên toàn cầu đang hoạt động để cung cấp trang web theo yêu cầu. cả ba phát biểu trên. 231 Theo hình minh hoạ, để nhập địa chỉ trang web thì nhập ở vùng 1. để đóng cửa sổ trình duyệt thì nhấn nút (x) ở vùng 2. để mở cửa sổ mới duyệt web thì nhắp chọn FILE ở vùng 3. cả ba phát biểu trên là đúng. 232 Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là sai: vùng 1 là vùng để nhập địa chỉ trang web muốn xem. vùng 2 là vùng cung cấp danh mục địa chỉ tất cả các trang web có trên Internet. vùng 3 là vùng hiển thị trang Web. vùng 4 là thanh công cụ Link, chứa các nút liên kết với các địa chỉ Web. 233 Trên trang Web Google, để tìm các trang Web nói về cách trồng hoa Phong Lan, chúng ta nên gõ cụm từ: phong lan "hoa phong lan" "phonglan" phong+lan 234 Theo hình vẽ, điều gì xảy ra khi chúng ta nhấn nút Go: không có gì thay đổi một trang web mới xuất hiện thay cho trang web đang có. một cửa sổ duyệt Web mới xuất hiện. cửa sổ trình duyệt được đóng lại. 235 Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai: có thể gửi 1 thư đến 10 địa chỉ khác nhau . 1 người có thể gửi thư cho chính mình, nhiều lần. hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ [email protected]
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes