Ey Nergis onun sarho\u015f g\u00f6zleriyle ne m\u00fc nasebetin var ki O sarho\u015f sense mahmur

Ey nergis onun sarhoş gözleriyle ne mü nasebetin

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

Ey Nergis, onun sarhoş gözleriyle ne mü- nasebetin var ki? O sarhoş, sense mahmur- sun! 525. Ey selvi, onun yüce usul boyu dururken bağda senin ne itibann var, sana kim bakar ki?
Image of page 4
h afiz d îv a n i 619 Ey akıl, onun aşkı varken senin elinde ne ihtiyar olabilir ki? Hafız, eğer beklemeye takatin varsa bir gün olur vuslatına erişirsin elbet! Ey bâd nesim-i yâr darı Zan nefha-i müşkbâr dârl LXXV. Gayri vefasızlık âdeti meydana çıktı; kim- sede aşinalık nişanesi, kimsede vefa kalmadı. Şimdiki devirde hüner ehli olanlar, ihti- yaçlarından hasis ve alçak kişilere el uzatı- yor, dilencilik ediyorlar. 330 » Bugün fazilet ehli olan, alemde bir an bile gamdan kurtulmuyor. Fakat bilgisiz kişi, nazü naim içinde., çünkü bu zamanda matahı pahalı onun! Şair, su gibi saf, pürüzsüz ve akıcı bir şiir söylese de gönül, o şiirle aydınlansa, Hattâ o şair, meselâ Senaî olsa yine za- mane halkı, hasisliklerinde ona bir arpa büe bağışlamaz. Akıl, dün can kulağıma dedi ki: yürü, yoksulluğa sabret.. 535. Mademki yoksulsun, kanaati kendine ser- maye edin, bu mihnetlerle yan yakıl! Hafız, gel de bu öğütü canla, başla kabul et., ayaktan kalıp yıkılsan bile yine davranıp kalkabilirsin!
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors