Legirajuć i elementi najčešće se dijele prema sklonosti stvaranja kemijskih

Legirajuć i elementi najčešće se dijele prema

This preview shows page 55 - 58 out of 225 pages.

Legirajuć i elementi najčešće se dijele prema sklonosti stvaranja kemijskih spojeva s ugljikom: - na karbidotvorne (Nb, Ti, V, Mo, W, Cr, Mn, B) i - na nekarbidotvorne (Ni, Co, Cu). Slika 1.54. Utjecaj legirnih elemenata na temperaturu eutektoidne pretvorbe [4] Slika 1.55. Utjecaj legirnih elemenata na eutektoidnu koncentraciju [4]
Image of page 55
56 Ako je čelik legiran karbidotvornim legirnim elementom, jednim će svojim dijelom stvarati karbide, a drugim će dijelom činiti supstitucijske mješance u željeznoj rešetki. Onaj dio koji čini supstitucijske mješance distordira pravilnu rešetku željeza ( slika 1.56 ) čime izaziva sljedeće pojave: - otežava difuziju ugljika iz rešetke austenita prigodom hlađenja, čime se otežava transformacija u ferit, perlit i bajnit . Na ovaj način olakša va se pretvorba austenita u martenzit, tj. potrebna brzina hlađenja za dobivanje martenzitne strukture je manja; - otežava gibanje dislokacija, odnosno povećava se čvrstoća i granica tečenja uz nešto manju rastezljivost i udarnu žilavost. Uloga legirnog elementa može se promatrati za slučaj kada se čelik toplinski ne obrađuje ( kada je glavni cilj legiranja povišenje čvrstoće i granice tečenja, odnosno povećanje otpornosti na koroziju). Ako je čelik predviđen za toplinsku obradu , glavna uloga legirnih elemenata je olakšavanje pretvorbe pothlađenog austenita u martenzit čime se povećava tvrdoća, čvrstoća i granica tečenja čelika. 1.4.6.3 Vrste karbida koji se po javljuju u legiranim čelicima Osim nama poznatog karbida cementita Fe 3 C ovisno o udjelu i vrsti legirnih elemenata u legiranom čeliku mogu se pojaviti jedan ili više vrsta karbida: - cementit: Fe 3 C ; - legirani cementit: npr. (Fe,Mn) 3 C ; (Fe,Cr) 3 C općenito (Fe, Le ) 3 C ; - dvostruki karbid: npr. Fe 3 W 3 C ; Fe 3 Mo 3 C općenito Le 6 C ; - specijalni karbid: npr. V 4 C 3 ; Cr 23 C 6 ; Cr 7 C 3 ; Mo 2 C ; WC U mikrostrukturi čelika karbid i se pronalaze: - u obliku lamela u perlitu (eutektoidni karbidi); - u obliku ljuski (mreže) oko metalnog zrna (sekundarni karbidi). To je nepovoljna struktura koju treba izbjeći; - u obliku fine disperzije sitnih čestica u metalnoj matrici. Ta struktura je tim povoljnija što su čestice sitnije i ako su jednoličn o disperzirane. Takva mikrostruktura može se dobit i mekim žarenjem (sferoidizacija) iz mreže sekundarnog karbida iz prethodnog slučaja. Svojstva svih karbida su u pravilu visoka tvrdoća i čvrstoća uz veliku krhkost. Krhkost se smanjuje usitnjavanjem karbida i njihovom ravnomjernom raspodjelom. Slika 1.56. Položaj supstitucijskog atoma legirnog elementa u atomskoj ravnini željeza [4]
Image of page 56
57 U sljede ćoj tablici navedene su tvrdoće faza koje se javljaju u čeliku i tvrdoće nekih karbida . Iz tablice se uočava da martenzit i cementit imaju relativno nisku tvrdoću u odnosu na karbide nekih drugih legirnih elemenata. Također se može uočiti da se tvrdoća karbida povećava s količinom rastvorenog ugljika u karbidu.
Image of page 57
Image of page 58

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes