Mange af os holder den optimistiske opfattelse af at

This preview shows page 158 - 159 out of 248 pages.

Mange af os holder den optimistiske opfattelse af, at mangfoldighed skal være en god ting - forskellige hold skal have gavn af forskellige perspektiver. To meta-analytiske anmeldelser af forskningslitteraturen viser imidlertid, at den demografiske mangfoldighed i det væsentlige ikke er relateret til holdets præstationer samlet, mens en tredjedel faktisk antyder, at race og kønsdiversitet er negativt relateret til holdets præstation. En kvalifikation er, at køn og etnisk mangfoldighed har flere negative virkninger i erhverv som domineres af hvide eller mandlige medarbejdere, men i mere demografisk afbalancerede erhverv er mangfoldighed mindre et problem. Mangfoldighed i funktion, uddannelse og ekspertise er positivt relateret til gruppens præstation, men disse effekter er ret små og afhænger af situationen. Korrekt lederskab kan også forbedre udførelsen af forskellige hold. Når ledere giver et inspirerende fælles mål for medlemmer med forskellige former for uddannelse og viden, er holdene meget kreative. Når ledere ikke giver sådanne mål, undlader forskellige hold at udnytte deres unikke færdigheder og er faktisk mindre kreative end hold med homogene færdigheder. Selv teams med forskellige værdier kan effektivt udføre, hvis ledere fokuserer på arbejdsopgaver frem for at lede på grundlag af personlige relationer. Vi har diskuteret forskning om holddiversitet i race eller køn. Men hvad med mangfoldighed skabt af nationale forskelle? Ligesom den tidligere forskning indikerer beviser her, at disse elementer af mangfoldighed forstyrrer teamprocesser, i det mindste på kort sigt. Kulturel mangfoldighed ser ud til at være et aktiv for opgaver, der kræver en række synspunkter. Men kulturelt heterogene teams har større problemer med at lære at arbejde sammen og løse problemer. Den gode nyhed er, at disse vanskeligheder synes at forsvinde med tiden. Selvom nystiftede kulturelt forskellige hold underperformer nyligt dannede kulturelt homogene hold, forsvinder forskellene efter ca. 3 måneder. Heldigvis synes nogle holdforbedrende strategier at fungere godt i mange kulturer. En undersøgelse fandt ud af, at hold i EU, der består af medlemmer fra kollektivistiske og individualistiske lande, lige gav gavn af gruppemål. Size of Teams: De fleste eksperter er enige om at holde hold små er en nøgle til at forbedre gruppens effektivitet. Generelt har de mest effektive hold fem til ni medlemmer. Og eksperter foreslår at bruge det mindste antal mennesker, der kan udføre opgaven. Desværre går lederne ofte ved at gøre holdene for store. Det kan kun kræve fire eller fem medlemmer at udvikle mangfoldighed af synspunkter og færdigheder, mens koordinationsproblemer kan øges eksponentielt som gruppemedlemmer tilføjes. Når hold har overskydende medlemmer, falder sammenhængskraft og gensidig ansvarlighed, social loafing stiger, og flere mennesker kommunikerer mindre. Medlemmer af store hold har problemer med at koordinere med hinanden, især under tidspres. Hvis en naturlig

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture