Здійснюється як

This preview shows page 8 - 9 out of 25 pages.

Здійснюється як організаторами торгівлі так і на позабіржовому ринку. 32)Емісія НБУ власних боргових зобов’язань та операції з ними НБ здійснює операції з власними борговими зобов'язаннями шляхом емісії депозитних сертифікатів. Вони випускаються терміном на 1 день - "депозитні сертифікати овернайт", чи терміном на 90 днів. Депозитні сертифікати "овернайт" розміщуються через постійно діючу лінію проведення тендерів. А терміном до 90 днів розміщуються в результаті проведення тендерів щотижня. Депозитні сертифікати випускаються лише в безготівковій формі тільки в національній валюті і в обігу перебувають тільки серед банків. Крім впливу на пропозицію грошей депозитні сертифікати також можуть мати інше призначення в операціях між банком, а саме: - виступають як застава міжбанківських кредитів; - забезпечення кредитів рефінансування; - напрямком інвестування і джерелом для отримання доходів. НБУ за допомогою депозитних сертифікатів може зв'язувати надлишкову ліквідність здійснюючи операції з їх продажу, або збільшувати кількість грошей в обігу купуючи депозитний сертифікат. 33)Операції НБУ Відповідно до свого функціонального навантаження НБУ виконує певний перелік операцій, які можна поділити на групи: 1) Емісійно касові операції ( операції пов’язані з випуском грошей, організацією готівкового обігу створення резервних фондів банкнот і монет, касовим обслуговуванням банків, інкасацією грошей) 2) Депозитно розрахункові операції ( операції пов’язані з організацією міжбанківських розрахунків відкриттям і веденням рахунків комерційних банків, веденням рахунків міжнародних операцій, працівників НБУ, операції

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture