Учир дүрмийг таниул?

Info icon This preview shows pages 24–26. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
учир дүрмийг таниулж хэрэгцээтэй үед эмэгтэй хүний гоёл алт сувдан эдлэл мөн тасалгаагаа янзлах талаар ашигтай зөвлөлгөөн өгч чаддаг байвал бүр сайн ажээ . Хамгийн гол нь өмгөөлөн тэтэгчдийнхээ нэрсийг Таун Топикс сэтгүүл буюу сонины дугааруудын өдөр бүрийн мэдээлэлд гаргаж байхыг тэд хичээх ёстой . Орь ганцаар уйтгарлахаас айж зовсон Эйлин иг дунд насны авгай нарт голдуу анхаарлаа хандуулах ёстой болдог тул ийм ажил эрхэлдэг улс залуу насныхаа жаргал цэнгэл , үнэнч дурлалаасаа татгалзаж тийм олон талт ажлыг хийхийн тулд их хүч гарган ажилладаг учир тэднийг урамшуулан шагнадаг байсан нь хачирхмаар зүйл бишээ . Толлифер энэ талаар нилээд хэдэн жил ажилласан боловч гучин хоёр насандаа залхаж эхэлжээ . Түүнээсээ жигшиж залхсан Толлифер архиу уж мөн өөртөө халуун дурлал хайр сэтгэлээ өгсөн залуу сайхан жүжигчин хүүхэнтэй зугаагаа гаргах блжээ . Яг энэ үед Толлифер доогийн газар , шөнийн ресторан , сайхан зочид буудал болон өөрт нь сайн юм хийж чадах тэдгээр хүмүүсийн байнга очдог бусад газраар очих тухай бодсоор байв . Тэр залуу сэтгэлээ чанга барьж архи уухаа больж Розалигаас ч , магадгүй өөр газраас ч болсон бага зэрэг мөнгө олж түүгээрээ хувцас хунараа янзлаадахвал дээд язгууртны дунд өөрийгөө оруулах завшаан тохиолдоно . За тэр цагт л харцгааг !
Image of page 24

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
25 ÀÐÀÂÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝÃ Энэ үед Нью - Йорк хотноо Эйлин амьдралаа яаж зохион байгуулах тухайн гүн бодолд даргадан шаналж байлаа . Каупервудын орд гэж нэрлэж байсан байшин Нью - Йоркийн хамгийн гоё сайхан барилгын нэг боловч энэ нь Эйлинд хоосон сав , хайр дурлал дээдсийн дунд орох гэсэн хүсэл мөрөөдлийн булш шиг байлаа . Каупервудын анхны эхнэр хүүхдүүдэд нь хичнээн их зовлон учруулснаа
Image of page 25
Image of page 26
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern