valor atorgat a lexperi\u00e8ncia subjectiva i pel valor que se li dona al partir

Valor atorgat a lexperiència subjectiva i pel valor

This preview shows page 6 - 7 out of 7 pages.

valor atorgat a l’experiència subjectiva i pel valor que se li dona al partir d’una mateixa, a la implicació de la historiadora 4 i als esdeveniments o fets que vius que es consideren –tradicionalment- com públics i històrics; però en realitat són les dues coses alhora i fan canviar el relat, això ho veiem de forma clara en un moviment ben proper el Me Too , aquí es barreja l’experiència de partir de sí i subjectiva, i els esdeveniments que cada una ha viscut o patit, els dos es creuen i canvien el relat històric. Per això, no podem pensar que la historia, i els estudis de dones y la historiografia general sigui un tema que afecti només de ben a prop la comunitat universitària, a les alumnes i els alumnes, a les joves doctorandes i doctorands, a les i als joves investigadors i a col·legues de disciplines afins sinó que afecta a la societat en general i per això és necessari que se n’adonin i prenguin consciència de com aquesta reflexió afecta a tot els sistema educatiu o d’aprenentatge i ens empeny a formular-nos una altra pregunta no menys important: Quina historia desitgem i volem escriure i quina història volem ensenyar? Una història de tall més tradicional que no qüestioni realment ni vagi a l’arrel del problema que és el de l’entrecreuament entre subjectivitat i objectivitat que és el nus gordià que no deixa passar ni desfer la 3 Íbidem, La indecible suerte de nacer mujer , Madrid, Narcea, 2013, 31 . 4 Com ha assenyalat la historiadora Marirì Martinengo i la Comunità di storia vivente de Milà. Vid. La spirale del tempo. Storia vivente dentro di noi . Scritti di Marirì Maritnengo, Marie-Thérèse Giraud, Laura Modini, Giovanna Palmento, Laura Minguzzi, Luciana Tavernini, Marina Santini, María-Milagros Rivera Garretas, Rosy Daniello, Adele Longo, Anna Potito, Katia Ricci, Milà, Moreti&Vitali, 2018.
Image of page 6
7 historiografia general, per tal d’incorporar noves perspectives d’estudi que venen d’alguns corrents historiogràfics nascuts en la història i en els estudis de les dones. O plantegem el problema, partim cada historiadora de sí i de la seva experiència, com ho ha fet el moviment Me Too , i intentem escriure una història i uns estudis de les dones i dels homes elaborats tenim present aquesta forma de fer, però elaborats seguint i sense deixar de banda el mètode erudit i la heurística de les fonts. I ja per acabar, volia dir que ja fa temps que un nombre d’estudioses i estudiosos s’han adonat que aquesta forma d’investigar sobre les nostres avantpassades i avantpassats no sostreu cientificitat a la història i que per tant no és un veritable obstacle perquè aquesta forma d’escriure història pugui passar a la història general, però potser actuen altres aspectes que no coneixem ben bé i potser, també, no hem sabut explicar millor com la història que algunes escrivim posant-nos en joc nosaltres en l’estudi és més rica i aporta nous coneixements i perspectives a la historiografia. 5 5 Anna Gironella i Delgà; Mª Elisa Varela Rodríguez, “Entre madres e hijas: Beatriu Ros y Àngela Benet Tolsa de Ripoll, a Vidas de mujeres del Renacimiento , AA.VV., Barcelona, Edics. i Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2008, 131-162.
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '20
 • Dr Lucy

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors