Uyu\u015fuklu\u011fu b\u0131rak f\u0131rsat\u0131 ganimet bil Yolcular\u0131n az\u0131\u011f\u0131 \u00e7evikliktir diye bir

Uyuşukluğu bırak fırsatı ganimet bil yolcuların

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Uyuşukluğu bırak, fırsatı ganimet bil. Yolcuların azığı çevikliktir diye bir atalar sö- zü vardır. 5975. Senin yüzünü görmezsem benden eser kalmaz. Evet.. Hayatta olduğumu yüzünden anlamaktayım. Hafız, senin güzelliğini nasıl tavsif ede- bilir? Tanrı sanatı gibi idrakten ötesin. Ketabetu kışşah şevki ve madmaci blki Biyâ ki bitu becan amedm ziğamnaki CDLXXH. t Ey incilerle dolu bir hokkayı andıran te- bessüm yeri, ey ağız. Etrafım çeviren ve hüâle benzeyen hat ne de yaraşmış, aman yarabbi! Şimdilik vuslat hayali., pek hoş geliyor bu hayal, sonunda bakalım bize ne işler edecek?
Image of page 3
HAFIZ DİVANI 471 Gönül, elden gitti, göz kanlara bulandı, ten mecruh oldu, can zebun., aşk yolunda birbirinin ardınca gelen ne şaşılacak şeyler var, ne şaşılacak şeyler! 3980. Şarap sun, âlemin en günahkârı oldum ama Tann’nın ezelî lûtfundan ümit kesUir mi hiç? Sâki bir kadeh sun da beni halvet buca- ğımdan çıkar, âlemi rint ve pervasız gezip dolaşayım hele! Âlemin hali madem ki bir kararda dur- maz... Hafız, şikâyet etme de şimdilik şarap içmeye koyulalım. Zamanın Asarının devrinde hatır kadehi saf, gönlümüzde keder yok..- kalk sâki, beni an duru ve sudan sâf cennet şarabiyle suvar! • Ülke, onun devletiyle, onun iştiyakıyle övünmektedir. Yarabbi, bu ululuklan ebedî kıl! 3985. O Asaf, devlet tahtına ışıklar veren, ulu- luk ve heybet madeni olan mülk ve milletin Burhanı Ebülmeâlî oğlu Ebû Nasr’dır.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors