Drugim rečima ponašati se recimo odgovorno vodi

This preview shows page 1 out of 1 page.

Drugim rečima, ponašati se , recimo, odgovorno vodi osećaju da se ponašamo moralno, dok ponašanje na logičan, razuman ili kreativan način vodi osećaju kompetenetnosti. Koliko zapravo vrednosti svako od nas stoga ima? Rokič je nastojao da formu liše katalog vrednosti koje bi bio što potpuniji. Na intuitivn im, teorijskim i empirijskim osnovama procenio da je broj vrednosti koje ljudi imaju nije veliki. Osoba verovatno ima stotine stavova o specifičnim objektima i situacijama, ali svega tuce instru mentalnih i nekoliko terminalnih vrednosti. Ukupan broj vrednosti je , drugim rečima, ipak ograničen . Roki č ocenjuje da posto ji više instrumentalnih nego terminalnih vrednosti, a da je opet ukupan broj vrednosti približno jednak ili ograničen biološkim i so cijalnim funkcionisanjem ljudi i njihovim potrebama. Rokič je predložio spisak od 36 vrednosti , sastavljenih od jednakog broja terminalnih i instrumentalnih vrednosti (Tabela 1) . Koristio je ove kategorije razvijajući merni instrument pod nazivom Rokičev a Studija vrednosti (eng. Rokeach Value Survey). Ispitanici rangiraju 18 vrednosti u svakoj listi, od one koja ima najmanje važan značaja kao vodeći principi u životu do onih najvažnijih . Iako RVS predstavlja vrednosti kao apstraktne termine sa kratkim definicijama, rangiranje vrednosti je dovoljno specifično za otkrivanje suptilnih razlika u hijerarhiji vrednosti izmeĎu pojedinaca.
Image of page 1
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes