Suomi sujuvaksi - verbityyppi 3 Flashcards

Terms Definitions
tapetoida
To wallpaper
juoda
To drink
käydä
To visit
uida
To swim
tarvita
To need
paistaa
To fry
ottaa
To take
näyttää
To show
nukkua
To sleep
oppia
To learn
seisoa
To stand
tappaa
To kill
tanssia
To dance
vaihtaa
To change
syöttää
To feed
muuttaa
To move
keittää
To boil
asua
To live
katsoa
To watch
huutaa
To shout
hiipiä
To sneak
istua
To sit
antaa
To give
ajaa
To drive
leikkiä
To play
ampua
To shoot
alkaa
To start
laulaa
To sing
sienestää
To pick mushrooms
sopia
To be suitable
liikkua
To move around
saattaa
To see someone off
saunoa
To take a sauna
/ 33
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online