Filipino Vocabulary Flashcards

Terms Definitions
pogi
handsome
wika
language
plato
plate
buhok
hair
jackfruit
langka
Kura
Pari
kuya
big brother
orasan
mag-flash back
WAR FILMS
1945
fruits
bungangkahoy / prutas
rebentador
cause and effect
Unang Silent Pictures
1912
tauhan
Ang magsisiganap sa kwento
LUNES, MARTES (1976)
Lino Brocka
Samantalang, ang ______ ang pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban.
kasukdulan
Gintong Panahon ng Pelikulang Pilipino
1950
1950
Gintong Panahon ng Pelikulang Pilipino
who is jose rizal?
nat heru
Sino ang nagsulat ng "Titser"?
Liwayway Arceo
Katutubong tigil sa pagbigkas sa dulong pantig na isang pangkat ng mga salitang may iba’t ibang pantig sa loob ng isang taludtod
Sesura
Pinatitibay niya ang posisyon , konbiksyon o paniniwala.anung uri ng talumpating nanghihikayat?
magkintal
Itinanghal ang Jazz Singer , pelikulang ______
talkies
Maria Clara Awards (1950)
Award Giving Bodies
Unang Pelikulang Pilipino 1912 [TorF]
F, 1919
sipsip kaya ipinasa ng mga guro
Osias
Kabilang sa ______ ang mga tauhan, tagpuan, at suliranin.
simula
Sa kwento ng ______ binibigyang-diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay, at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing pook.
katutubong kulay
Sa tagpuan nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papel na gaganapan ng bawat isa. TorF
F, tauhan
Kwentong madulang pangyayari
mahalagang pangyayari na nakapagbago sa tauhan
Punyal na Ginto ni ______, unang talkie na gawang Pilipino, bumili siya ng kagamitan para sa talkie
Nepomuceno
Gintong Panahon ng Pelikulang [40's or 50's]
50's
TINIMBANG KA NGUNIT KULANG(1974) ay si Lino Brocka [TorF]
T
hango sa aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng bansa
Historikal
sinasabing masama magbisyo pero siya rin naman ay mabisyo
Mr. Discipline
Ilang taon namamagitan na walang paro sa San Roque?
Isang taon
Sa kwento ng ______, nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento.
pakikipagsapalaran
Ang ______ ang naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin.
saglit na kasiglahan
Nagbibigay agad ng tinig sa isang katha. Ingatan lamang na mawala ka sa daloy ng pagkukuwento. Maari ka ring gumamit ng sipi sa iyong wakas.
Isang Sipi
dito nakasalalay ang pagtanggap sa kanya, ipakita ang awtoridad ng ispiker sa paksa
tungkol sa panauhin
ang negosyanteng Amerikano na sina E. M. Gross at A. W. Yearsley ay gumawa ng unang silent picture , ito ang Vida de Rizal
1912
Lumitaw ang war films [50's TorF]
F, 40’s
Masa lang ang tumanggap, Pinintasan and May nag-alinlangan
Reaksyon ng Pilipino
Ayon kay _____ ang komunikasyon ay isang prosesong dinamiko at nagbabago.
F.E. Dance
Sino ang Director ng Mga Munting Tinig?
Gil M. Portes
Sa tagpuan nakasaad ang mga tauhan na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente, gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento. TorF
F, lugar
Tugma
Tunog sa dulo ng taludtod ng tula na kahimig ng dulo ng mga ibang taludtod sa loob ng isang estropa
May sapat na bilang para ma-group sa 5 anyo
1941
Nasira ang mga kagamitan sa panahon ng Digmaang Hapon.Ang ilang na- I survived ay ginawang basis ng mga pelikulang ginawa. [50's TorF]
F, 40’s
Paglagay ng space ring na magbibigay lillim gaya ng payong at magrereguleyt ng klima ng mundo.
Posibleng solusyon 
Binubuo ang gitna ng …
saglit na kasiglahan, kasukdulan at tunggalian
Uri ng talumpati na ginagawa sa mga okasyong tulad ng pagtanggap sa pinagpipiganang panauhin,dinadakilang nagtapos sa paaralan,pagbati sa isang delegasyon.
Talumpati ng Pagsalubong
"Palaris (1939) Biak- na -Bato (1940) Walang Sugat (1939) at Sakay (1939)" Tungkol saan ang mga pelikulang ito?
tungkol sa pagmamahal sa bayan
/ 52
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online