KNS 100 Questions Flashcards

Terms Definitions
In welk deel van de wereld ligt Nederland?
Europa
Welk land ligt ten zuiden van Nederland?
België
Welk land ligt ten oosten van Nederland?
Duitsland
Welk land is groter, Nederland of Marokko?
Marokko
Welk land is kleiner,Nederland of Turkije?
Nederland
Wat betekent Nederland?
Laag land
Kijk naar de foto, wat is dit?
Een dijk
Wat gebeurt er als er geen dijken zijn?
Staat Nederland onder water
Noem een grote stad in de Randstad?
Utrecht
In Nederland wonen daar veel mensen of weinig mensen?
Veel mensen
Wat is de hoofdstad van Nederland?
Amsterdam
In welke stad zit de regering?
Den Haag
Waar woont de koningin?
Den Haag
Waar ligt de grootste zeehaven?
Bij Rotterdam
Hoe heet de nationale luchthaven?
Schiphol
Waar ligt Schiphol?
Bij Amsterdam
Wie helpt u als u in Nederland aankomt?
Mijn partner
Is Nederland vaak nat of droog?
Nat
Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen?
Ja
In Nederland, zijn de wegen daar rustig of druk?
Druk
In Nederland, zijn er veel fietsen of weinig fietsen?
Veel
Wat is typisch Nederlands in het verkeer?
Fietsen
Leven Nederlanders veel binnen of buiten?
Binnen
Wie ziet u op het plaatje?
Willem van Oranje
Was de koning van Spanje protestant of katholiek?
Katholiek
Hoe lang duurde de oorlog met Spanje?
Tachtig jaar
Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongeveer, vijftig jaar of vierhondjaar?
Vierhonderd jaar
Waren de VOC schepen voor de visvangst of voor de handel?
Handel
Wie schilderde dit schilderij?
Rembrandt van Rijn
Is er in Nederland scheiding van kerk en staat?
Ja
Door welk land is Nederland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Duitsland
Welke grote stad is in 1940 gebombardeerd?
Rotterdam
Waarom is Anne Frank beroemd?
Ze schreef een dagboek
Welke kolonie van Nederland wordt onafhankelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog?
Indonesië
Uit welk land kwamen veel gastarbeiders, uit Turkije of uit Engeland?
Turkije
Welke kolonie van Nederland wordt in 1975 onafhankelijk?
Suriname
Wie zijn dit?
Prinses Mazima en prins Willem Alexander
Uit welk land komt prinses Maxima?
Argentinië
Hoe heet de kroonprins?
Willem Alexander
Is Nederland een democratie?
Ja
In welke stad zit het parlement?
Den Haag
Wat is de belangrijkste wet in Nederland?
Grondwet
Wie is de voorzitter van de raad van ministers, de minister of de koningin?
Minister-president
Wie vergaderen in deze zaal?
De Tweede Kamer
Hoe vaak zijn er verkiezingen, elke vier jaar of elke zes jaar?
Vier jaar
Hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen?
Achttien jaar
Heeft Nederland één politieke partij of meer politieke partijen?
Meer politieke partijen
Wat is de functie van deze man?
Burgemeester
Is discriminatie strafbaar of toegestaan?
Strafbaar
Hebben vrouwen méér rechten dan mannen of dezelfde rechten?
Dezelfde rechten
Mogen vrouwen in Nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen?
Ja
Is het discrimineren van homoseksuelen strafbaar of toegestaan?
Strafbaar
Heeft Nederland één staatsgodsdiensten of zijn er veel godsdiensten?
Veel godsdiensten
Zijn de kranten,radio en televisie vrij in hun mening?
Ja
Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie?
Veel kanalen
Is homoseksualiteit toegestaan of strafbaar?
Toegestaan
Is wapenbezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar?
Strafbaar
Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar?
Strafbaar
Is slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar?
Strafbaar
Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof?
Nee
Welke taal spreken de mensen in Nederland?
Nederlands
Is het belangrijk om snel Nederlands te leren?
Ja
Wat leert u in de Nederlandse taalles?
Nederlands
Moet u voor een taalcursus betalen of is het gratis?
Betalen
Wie betaalt de taalcursus, de school of uzelf?
Ikzelf
Gaan in Nederland alleen kinderen naar school of ook volwassenen?
Ook volwassenen
Worden verjaardagen in Nederland gevierd?
Ja
Als u bij iemand op bezoek gaat, maakt u dan meestal een afspraak of loopt u zomaar naar binnen?
Ik maak een afspraak
Opa's en oma's wonen die bij hun kinderen of wonen ze apart?
Apart
Waarom is het goed om met kinderen naar de Nederlandse televisie te kijken?
Om Nederlands te leren
Wie is verantwoordelijk voor wat kinderen doen: de school of de ouders?
De ouders
Hoe oud zijn de meeste kinderen als ze naar school gaan?
Vier jaar
Vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht?
Vanaf vijf jaar
Tot welke leeftijd is onderwijs verplicht?
Tot achttien jaar
Leren kinderen als ze spelen?
Ja
Wie kiest de school voor het kind?
De ouders
Zijn er op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes of zitten ze samen in één klas?
Samen in één klas
Dragen kinderen op school een uniform?
Nee
Wat doet de jongen achter de computer, leren of spelen?
Leren
Voortgezet onderwijs is dat voor kinderen vanaf vier jaar of vanaf twaalf jaar?
Vanaf twaalf jaar
Gaan alle kinderen vanaf twaalf jaar naar hetzelfde soort onderwijs, of zijn er twee richtingen?
Twee richtingen
Tot welke leeftijd moeten kinderen naar school?
Tot achttien jaar
Vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken?
Vanaf achttien jaar
Uzelf verzekeren tegen ziektekosten, is dat verplicht of vrij?
Verplicht
Wie betaalt uw verzekering tegen ziektekosten: de gemeente of uw partner?
Mijn partner
Als u ziek wordt, waar gaat u dan naar toe? Naar de huisarts of naar het ziekenhuis?
Naar de huisarts
Waar haalt men medicijnen op recept? Bij de drogist of bij de apotheek?
Bij de apotheek
In noodgevallen, waar gaat u dan naar toe, naar het ziekenhuis of naar de drogist?
Naar het ziekenhuis
Waar werken de meeste specialisten?
In het ziekenhuis
Voor wie is het consultatiebureau, voor grote kinderen of voor kleine kinderen?
Voor kleine kinderen
Wie werken er in Nederland, alleen mannen of mannen én vrouwen?
Mannen en vrouwen
Wanneer moet u werk gaan zoeken, zo snel mogelijk of later?
Zo snel mogelijk
Waar is steeds minder werk te vinden: in de industrie of in de zorg?
In de industrie
Waar is veel werk te vinden: in de landbouw of in de zorg?
In de zorg
Wat is makkelijker te vinden: werk in de beveiliging of in de landbouw?
In de beveiliging
Hoe vindt u gemakkelijker werk, via familie of via de krant?
Via familie
Waar kunt u zich inschrijven als u werk zoekt, bij een school of bij een uitzendbureau?
Bij een uitzendbureau
Geeft men elkaar bij dit gesprek eerst een hand of gaat men direct zitten?
Eerst een hand geven
Krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen?
Mijn partner
Is het leven in Nederland duur of goedkoop?
Duur
/ 100
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online