Prøve 3 - Arbeidsbok Flashcards

Terms Definitions
en gutt (tilsvarende ord for kvinner)
ei jente
en bror (tilsvarende ord for kvinner)
ei søster
en nevø (tilsvarende ord for kvinner)
ei niese
en konge (tilsvarende ord for kvinner)
ei dronning
en sønn (tilsvarende ord for kvinner)
datter
en far (tilsvarende ord for kvinner)
ei mor
en onkel (tilsvarende ord for kvinner)
ei tante
en fetter (tilsvarende ord for kvinner)
ei kusine
å drepe (bøy verbet)
dreper, drepte, har drept
å ta (bøy verbet)
tar, tok, har tatt
å komme (bøy verbet)
kommer, kom, har kommet
å få (bøy verbet)
får, fikk, har fått
å overfalle (bøy verbet)
overfaller, overfalte, har overfalt
å selge (bøy verbet)
selger, salgte, har salgt
å dra (bøy verbet)
drar, dro, har dratt
å stjele (bøy verbet)
stjeler, stjal, har stjålet
å døpe (bøy verbet)
døper, døpte, har døpt
skal (i preteritum)
skulle
må (i preteritum)
måtte
vil (i preteritum)
ville
bør (i preteritum)
burde
kan (i preteritum)
kunne
De har drept ham (i perfektum - 3 former)
Han har blitt drept; han er blitt drept; han er drept
De hadde drept ham (i pluskvamperfektum - 3 former)
Han hadde blitt drept; han var blitt drept; han var drept
Folket skal velge stortingsrepresentantene (i passiv med -s)
Stortingsrepresentantene skal velges av folket
Vi må avgjøre saken nå (i passiv med -s)
Saken må avgjøres nå
Vi kan ikke utsette valget (i passiv med -s)
Valget kan ikke utsettes
Noen burde gjøre noe (i passiv med -s)
Noe burde gjøres
Stortinget blir valgt av folket (s-passiv i presens)
Stortinget velges av folket
in 1979; in the 1970s
i 1979; på 1970-tallet, i 1970 årene
lang (komparativ av adjektivet)
lengre
lenge, langt (komparativ av adverbene)
lenger
lang (adverbsform, distanse)
langt
lang (adverbsform, tid)
lenge
lang (bøy adjektivet)
lang, langt, lange
Hun ringte for to uker siden (om fortid - 4)
Det er to uker siden hun ringte; hun ringte etter ei uke; hun ringte sist uke; hun ringte (i) forrige uke
Om fortid, nåtid og framtid kan vi brukes ... (2)
i, i løpet av
Han drar/skal dra om to uker (om framtid - 2)
Han drar/skal dra neste uke; det er to uker til han drar/skal dra)
viktig (i superlativ - most important, one of the most important ___, the most important)
viktigst, en av de viktigste ___, den viktigste
Man må ha hatt jobb (in order to) få dagpenger
Man må ha hatt jobb for å få dagpenger
enig (with people)
enig med personer
enig (with something)
enig i en sak
enig (more than one person; they feel the same way about something)
enige om noe
/ 43
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online