Filipino Reviewer TE1 Flashcards

Terms Definitions
Dula
sining; kombinasyon ng iba't ibang uri ng sining na pinagsama sa madramang paraan; ginagamitan ng kilos at ng mga usapang sa artistikong pamamaraan; pangunahing layunin ay magbigay ng kasiyahan
Komedya ng Kaugalian
tumatalakay sa umiiral ng panlipunang kaugalian sa isang particular na panahon at lugar
Sentimental na Komedya
>karaniwan sa mga dulang panradyo at pantelebisyon
>pag-ibig, kasawian sa pag-ibig, kamatayan, pandurusa
Dulang Panlipunan
nauukol sa lipunan at sa suliranin nito
Parodia
nanggagaya ng isang sikat na tao ang gumaganap nito
Pantasya
>maromansang dula
>hindi makatotohanan
>bunga ng ating guni guni
Uri Ayon sa Anyo
a. iisahing yugto
b. dadalawahing yugto
c. tatluhing yugto
Komedya
katawa-tawa, magaan sa loob dalhin ang tema at ang mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas
Saynete
>ang dulang ito ay tungkol sa mga lugar o pag-uugali ng mga tao sa isang panahon (Hal. Dekada '80)
>maikling dula na masaya na paksa ang karaniwang ugali ng tao
Parsa
nakapagpapasiya sa mga nanonood dahil sa mga dugdong-dugtong na mga pangyayaring nakatatawa (Hal. Comedy Bar)
Tragikomedya
magkahalo ang katatawanan at kasawian gaya ng mga dula ni Shakespeare
Trahedya
mabigat na tema, nakakaiyak, nalulunos ang mga tauhan, karaniwang sila ang nasasadlak sa kamalasan, kabiguan, kawalan at maging sa kamatayan at nagwawakas na malungkot
Melodrama o Sentimental na Komedya
>soap opera
>sadyang namimiga ng luha sa manonood na parang wala ng masayang bahagi sa buhay ng tahanan kundi pawang problema na lamang ang nangyayari sa araw-araw
Simula
 tauhan
 tagpuan
 sulyap ng suliranin
Gitna
 tunggalian
 kasukdulan
 saglit na kasiglahan
Wakas
 kakalasan
 kalutasan
Dayuhan
1. Ang anyong pampanitikan na galing sa Europa at dinala rito ng mga prayle at sundalong Kastila (nagsimula ang dulang romansa sa Mexico)
2. Ang mga tauhan na mga prinsipe't prinsesa'y may mga pangalang dayuhan
3. Ang mga tagpuan na karaniwang isang malayong kaharian sa Europa
4. Ang paksang relihiyoso na pinalalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikan
Katutubo
1. Wikang ginamit sa mga tulang romansa
2. Ang tradisyon sa pagtula na dati nang ginamit sa panitikang salimbibig tulad ng bugtong, sawikain at iba pa
3. Ang mga talinhagang likas sa wika
4. Ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno, tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa
Awit
 12 pantig bawat taludtod
 himig ay mabagal (andante)
 walang supernatural na bida
 maaaring maganap sa tunay na
buhay
Korido
 8 pantig bawat taludtod
 himig ay mabilis (allegro)
 mayroong supernatural na bida
 malayong maganap sa tunay na
buhay
Jose Dela Cruz
Huseng Sisiw
Alamat ng Sandok
dula ng I-1
Alamat ng Masskara
dula ng I-2
Alamat ng Ngiti
dula ng I-3
Alamat ng Bulkang Kanlaon
dula ng I-4
PISTA
PAMAMARAANG INTEGRATIBO NG SALINLAHING PILIPINO PARA SA TUNGUHING PANG-AKADEMIKO
Simili
 Naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa di-tahasang paraan
 Nangangailangan ng mga salitang "tulad ng", "mistulang", "kamukha ng", "tila", "parang", "kawangis ng", "anaki'y", "animo"
Metapora
Naghahambing sa dalawang magkaibang bagay sa tahasang pamamaraan
Alusyon
Nagbibigay-sanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya, at iba pang aspekto ng buhay ng tao
Metonomiya
Nagpapalit tawag ng isang bagay para sa isa pa
Sinekdoke
Nagbabanggit sa isang bahagi upang sakupin o tukuyin and kabuuan
Eksaherasyon
Labis na paglalarawan ng mga bagay
Apostrope
Madamdaming pakikipagusap ng isang katauhan sa isa pang karaniwa'y di kaharap
Eksklamasyon
Paglalabas ng masidhing damdamin
Paradoks
Naglalahad ng salungat sa likas na kalagayan o pangyayari
Oksimoron
Salita o lupon ng mga salita na nagsasalungatan
Personipikasyon
Nagsasakatawan o nagsasalin ng katangiang-tao sa mga bagay na abstrakto, di-buhay o di-tao
Onomatopeya
Paggamit ng mga salitang may angkop na tunog
Aliterasyon
Paggamit ng mga salitang magsintunog and mga unang pantig
Repitasyon
Pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang diin ang isang aspekdo ng akda
Kabanata 1
Hiling ng Makata
Kabanata 2
Kaharian ng Berbanya
Kabanata 3
Hamon Kay Pedro
Kabanata 4
Don Diego: "Ako Nanaman!"
Kabanata 5
Hangad Makatulong
/ 45
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online